KAVEAT AMANAH


KAVEAT AMANAH

Kaveat ini dimasukkan oleh pendaftar ke atas mana-mana individu atau badan yang memegang amanah ke atas milikan tersebut (Seksyen 332 KTN)

Kaveat amanah boleh dimasukkan oleh Pendaftar keatas mana-mana tanah atau kepentingan yang dipegang oleh mana-mana orang atau badan yang diamanahkan atas permohonan:-
(a) pemegang amanah pada masa itu mengenai mana-mana tanah atau kepentingan.
(b) orang atau badan yang mula-mulanya memindahmilikkan mana-mana tanah atau kepentingan kepada pemegang amanah.
(c) orang atau badan yang mengwujudkan apa-apa kepentingan untuk faedah pemegang amanah.

Kaveat amanah melarang samada secara mutlak atau tertakluk kepada syarat-syarat pendaftaran , pengendosan, pemasukkan atau mana-mana dari yang berikut:-
(a) Pendaftaran suratcara urusniaga  hartanah tersebut secara langsung .
(b) Pemasukan catatan mengenai tuntutan kepada faedah sesuatu tenansi dikecualikan daftaran mengenai tanah itu.
(c) Pemasukan kaveat pemegang lien mengenai tanah itu.

Proses memasukkan kaveat amanah ialah dengan menggunakan borang 19E yang disertakan dokumen ikatan amanah yang telah didaftarkan dengan pejabat tanah.


Dalam kes YAP JOYCE v TEE MOLLY DAN SEORANG LAGI [2000] 1 AMR 3172, seorang wanita bernama LCL mahu memindahmilik satu bangunan rumah kedai tiga tingkat di Jalan Sungai Besi kepada cucu lelakinya yang masih seorang kanak-kanak bawah umur. LCL telah memindah milik harta tersebut kepada Joyce melalui satu persefahaman bahawa Joyce menerima pindahmilik bukan sebagai pewaris tetapi sebagai pemegang amanah untuk cucu lelaki LCL. Satu surat ikatan amanah telah disediakan dan dilaksanakan dimana LCL adalah ‘penderma’ dan Joyce adalah ‘pemegang amanah’ pada 14 Mac 1983. Syarat-syarat dalam surat ikatan amanah tersebut adalah jelas dimana Joyce bersetuju di bawah fasal 3(a) bahawa beliau akan “ menguruskan harta mengikut arahan yang diberikan oleh penderma”. Dibawah fasal 3(b) Joyce bersetuju bahawa setelah kematian LCL atau pewaris telah cukup umur, dia akan memindahmilik dan mendaftar tanah tersebut atas nama pewaris.

Lima bulan kemudian iaitu pada bulan September 1983, LCL dan Joyce menyempurnakan borang 14A dan pindahmilik tersebut telah didaftarkan pada 10 November 1983. Dalam borang 14A tersebut balasan bagi pindahmilik dinyatakan sebagai “kasih sayang”. Tidak disebut sebagai amanah kemudiannya tidak ada kemasukan kaveat amanah samada bagi pihak penderma atau pemegang amanah.

Dua tahun kemudian, iaitu pada tahun 1995 LCL dan pewaris dapat maklumat yang Joyce merancang untuk menjual harta tersebut. Pada 23 hb Mei, peguam LCL dan pewaris menulis kepada Joyce bahawa beliau tidak boleh menjual harta tersebut kerana beliau hanyalah seorang pemegang amanah, dan bukan pemilik sebenar tanah tersebut. Dua hari kemudian iaitu pada 25 Mei 1995, peguam tersebut telah memasukkan kaveat amanah ke atas harta tersebut. Pada 22 Jun, peguam Joyce membalas bahawa Joyce “tidak ingat apa-apa tandatangan” ke atas surat ikatan amanah, dan menyatakan bahawa surat iakatan amanah tidak pernah dikemukakan dan diterangkan kepadanya. Peguam itu juga menyatakan bahawa LCL memindah milik harta tersebut kepadanya secra mutlak dan untuk faedah beliau sendiri.

Pada bulan Julai 1997, LCL meninggal dunia dan Molly (defendan pertama) mengambil alih peranan LCL.

Dalam tindakan sivil ini, yang difailkan oleh Joyce, beliau memohon deklarasi bahawa amanah yang dibuat oleh LCL adalah tidak sah dan tidak boleh dilaksanakan, dan satu lagi deklarasi bahawa beliau adalah pewaris dan pemilik harta tersebut. Defendan membuat tuntutan balas dengan memohon deklarasi bahawa harta tersebut adalah satu harta amanah dan Joyce hanyalah seorang pemegang amanah.

Mahkamah telah memutuskan bahawa berdasarkan keterangan amanah yang telah dibuat oleh LCL pada 14 mac 1983 adalah sah dan tidak pernah dibatalkan. Hakim menambah bahawa peguam-peguam telah silap bila gagal untuk memasukkan dalam borang 14A bahawa pindahmilik mengikut s.344 KTN yang dibaca bersama s.301. Oleh yang demikian, Hakim telah memutuskan bahawa tuntutan Joyce ditolak dan tuntutan balas defendan diterima.

Satu perkara penting yang timbul ialah kuasa mahkamah untuk meminda kaveat dibawah s.417(1). Peruntukan seksyen ini: Bila ada kecacatan disebabkan oleh kuasa yang lebih besar dari yang pengkaveat berhak, mahkamah boleh arahkan kaveat diketepikan.

Isu yang timbul ialah: bolehkah mahkamah mengarahkan pindaan kaveat yang cacat dan tidak mengenepikan kaveat tersebut.

Dalam kes VANGEDAVELAN v MAHADEVAN DAN SEORANG LAGI [1976] 2 MLJ 161 Mahkamah Persekutuan membenarkan satu rayuan terhadap perintah Mahkamah Tinggi mengenepikan kaveat, tetapi Mahkamah Persekutuan secara nyata membuat perintah untuk pindaan. Persoalan pindaan tidak timbul semasa rayuan, kaveat telah diketepikan dan tanah tersebut telah dijual. Mahkamah Persekutuan mengarahkan pengekalan kaveat sementara menunggu pelupusan kes pengkaveat untuk tindakan perlaksanaan spesifik dengan syarat bahawa kaveat tersebut mestilah secara nyata mengikat kepentingan pengkaveat sahaja.

Dalam kes MOSBERT BERHAD (IN LIQUIDATION) v STELLA D’CRUZ [1985] 2 MLJ 446 Hakim Mahkamah Tinggi membenarkan satu kaveat cacat dipinda mengikut s.417(2). Semasa rayuan Hakim Mahkamah Agung memutuskan bahawa peruntukan s.417(2) tidak memberikan kuasa untuk Mahkamah Tinggi membuat perintah sedemikian. Ia hanya satu peruntukan bertujuan membenarkan Mahkamah Tinggi menjalankan pendtadbiran tanah untuk melakukan apa-apa yang patut supaya memberi kesan kepada penghakiman atau perintah yang dibuat oleh mahkamah berkenaan tanah tersebut. Ia bukan kuasa memberi kuasa membenarkan satu kaveat cacat atau batal dipind aoleh pengkaveat. 
KAVEAT AMANAH KAVEAT AMANAH Reviewed by Kamaruddin Mahmood on 8:57:00 PTG Rating: 5

Tiada ulasan:

Dikuasakan oleh Blogger.