APAKAH SYARAT NYATA DALAM HAK MILIK TANAHSYARAT NYATA

1. Syarat Nyata adalah suatu arahan atau larangan yang dikenakan dan dinyatakan didalam hakmilik bagi maksud mengawal penggunaannya. Contohnya seperti " Tanah yang diberimilik ini hendaklah digunakan bagi maksud sebuah kilang baja sahaja".

2. Dibawah peruntukan s.10 KTN:
a.    PBN mempunyai kuasa untuk mengenakan Syarat Nyata yang bersesuaian dengan undang-undang ke atas mana-mana tanah yang diberimilik. Syarat Nyata yang bertentangan dengan undang-undang tidak boleh dikenakan, seperti:
“Tanah yang diberimilik ini hendaklah ditanam dengan pokok ganja sahaja”
b.    Penentuan untuk mengenakan Syarat Nyata hanya boleh dibuat semasa meluluskan pemberimilikan dan bukan selepasnya - s.120(1).
c.    Setiap syarat Nyata yang dikenakan hendaklah dinyatakan/ditulis di dalam dokumen hakmilik – s.120(2).
d.    Tiada sebarang Syarat Nyata boleh dikenakan yang tidak selari dengan syarat Tersirat peruntukan s.114 (Tanda batu sempadan – s.120(4).

3. Semua tanah tanpa mengira bila ianya diberimilik adalah tertakluk kepada apa-apa Syarat Nyata yang tercatat di dalam dokumen hakmiliknya.

4. Catatan seperti 'Padi', 'Getah'/Dusun disifatkan sebagai Syarat Nyata dibawah s.119 (Pekeliling KPTG bil 4/77)

5. Syarat Nyata boleh dikenakan, dipinda atau dimansuhkan atas permohonan tuan punya sebagaimana dalam s.124 dan s.147


6. Perlanggaran Syarat Nyata boleh mengakibatkan tanah boleh dilucuthak (dirampas)
APAKAH SYARAT NYATA DALAM HAK MILIK TANAH APAKAH SYARAT NYATA DALAM HAK MILIK TANAH Reviewed by Kamaruddin Mahmood on 11:43:00 PTG Rating: 5

Tiada ulasan:

Dikuasakan oleh Blogger.