PERLUKAH BALASAN DALAM KONTRAKBALASAN DALAM KONTRAK

1. DEFINISI
Balasan didefinisi dibawah seksyen 2(d):
“Apabila, atas kehendak pemberi tawaran, penerima tawaran atau orang lain telah melakukan atau menahan dari melakukan ………….. perbuatan itu atau penahanan tersebut atau janji dipanggil balasan kepada janji”.
Dalam kes CURRIE v MISA (1875) LR 10 Ex 153 pd hlm 162, Lush J memberi pengertian kepada balasan sebagai : ‘balasan yang bernilai mengikut pengertian undang-undang boleh dalam bentuk sesuatu hak, kepentingan, keuntungan atau faedah dalam bentuk sesuatu hak, kepentingan, keuntungan kepada satu pihak atau satu pengorbanan, mudarat, kerugian atau tanggungjawab yang diserah, dibeban atau ditanggung pihak lain.
Oleh itu, janji percuma tidak boleh dikuatkuasakan di bawah undang-undang Inggeris, amalan persalingan diperlukan melalui kehadiran balasan. Di Malaysia, Seksyen 26 Akta Kontrak memperuntukkan bahawa kontrak tanpa balasan adalah batal. Misalan Seksyen 26 (a) Akta Kontrak 1950, A berjanji tanpa balasan, memberi kepada B RM 1,000. Ini adalah perjanjian batal.
Terdapat tiga jenis balasan yang boleh dikuatkuasakan iaitu :-

(a)   Balasan Eksekutori yang merupakan balasan atau janji yang belum dilaksanakan tetapi akan dilaksanakan. Contohnya, A bersetuju menjualkan komputernya kepada B, dan B berjanji akan membayar RM 1,500 apabila A menghantar komputer tersebut kepadanya. Janji kedua-dua pihak belum dilaksanakan, tetapi akan dilaksanakan pada masa akan datang.

(b)   Balasan tersempurna pula adalah janji atau balasan yang perlu disempurnakan terlebih dahulu sebelum janji atau balasan pihak yang satu lagi dilaksanakan.
Contohnya A berjanji akan memberikan hadiah RM 200 kepada sesiapa yang memulangkan kucingnya yang hilang. B menjumpai kucing tersebut dan memulangkannya kepada A. Tindakan B memulangkan kucng tersebut adalah suatu balasan tersempurna di pihak B, manakala balasan di pihak A adalah dengan membayar wang hadiah RM 200 kepada B.

(c)    Manakala balasan lepas atau balasan lampau pula adalah balasan atau perbuatan yang sudah dilakukan sebelum janji pihak yang satu lagi dibuat. Janji dibuat bagi membalas perbuatan yang telah dilakukan itu.
Misalan, A menyelamatkan B daripada lemas di laut, B kemudiannya berjanji akan memberikan A RM 20,000 sebagai ganjaran. Perbuatan A menyelamatkan B daripada lemas merupakan balasan lampau kerana ianya sudahpun dilakukan sebelum B membuat janjinya.


2. KAEDAH-KAEDAH BALASAN
i. Balasan tidak semestinya setara
Jika seseorang ingin menjual sebuah kereta yang bernilai RM 50,000.00 dengan harga RM 100.00, iaitu satu balasan dalam jumlah wang yang tidak setara dengan nilai, adakah balasan tersebut sah?
Persoalan jumlah balasan yang setara atau tidak bukan hal yang penting, mahkamah hanya melihat wujud satu balasan atau tidak sahaja.
Dalam explanation 2 Seksyen 26 Akta Kontrak:
Satu perjanjian yang pembuat janji memberinya secara sukarela tidaklah terbatal semata-mata sebab balasan yang tidak setara; tetapi ketidak setaraan balasan akan diambil kira oleh mahkamah dalam menentukan persoalan samada persetujuan pembuat janji adalah secara sukarela.
Dalam kes PHANG SWEE KIM v BEH HOCK [1964] MLJ 383
Fakta kes:
Responden bersetuju untuk memindahmilik sebidang tanah kepada perayu dengan bayaran $500 apabila tanah tersebut dipecah sempadan sedangkan nilai sebenar tanah tersebut adalah lebih tinggi.  Responden kemudiannya enggan memenuhi janjinya atas alasan bahawa kontrak tersebut tidak boleh dilaksana.
Keputusan:
Mahkamah persekutuan memutuskan bahawa wujud kontrak antara mereka dan responden mesti memindahmilik tanah tersebut kepada perayu. Mahkamah menggunapakai explanation 2 dan illustration (f)  seksyen 26 Akta kontrak.


ii. Balasan Tidak Perlu Keluar Dari Si Pembuat Janji
A,B dan C adalah pihak-pihak kepada perjanjian yang mana C berjanji bayar kepada A jika B membaiki rumah C. B membaiki rumah C dan C tidak mebayar apa-apa kepada C. C sebenarnya tidak memberikan apa-apa balasan kepada C, tetapi A boleh mengambil tindakan terhadap C kerana B telah memberi balasan kepada C.

VENKATA CHINNAYA v VERIKATARA (1881) I.L.R 4 Mad 137 – Kes dari India
Fakta kes:
Seorang kakak bersetuju untuk membayar anuiti sejumlah Rs 653 kepada adik beradik lelaki yang tidak memberikan apa-apa balasan kepada perjanjian tersebut. Tetapi pada hari yang sama emaknya telah memberi kakak tersebut sebidang tanah dengan syarat ia membayar anuiti kepada saudara-saudara lelakinya. Apabila kakak tersebut gagal membayar anuiti, saudara-saudara lelaki mengambil tindakan undang-undang.
Keputusan:
Mahkamah memutuskan kakak tersebut bertanggungjawab untuk mebayar anuiti atas alasan balasan yang diberi adalah sah walaupun bukan dari dari saudara-saudara lelakinya.

iii. Balasan lampau juga adalah balasan yang baik
Di bawah undang-undang Inggeris balasan lampau atau balasan lepas tidak diterima sebagai suatu balasan yang sah. Namun begitu, terdapat pengecualian terhadap prinsip ini dimana, jika tindakan yang dilakukan oleh penerima janji itu pada asalnya adalah atas kehendak pembuat janji, maka ia akan menjadi balasan yang sah dan bernilai.

Pernyataan ini boleh dirujuk pada Seksyen 2(d) Akta Kontrak 1950 ,menurut kehendak pembuat janji atau siapa sahaja yang telah membuat atau telah menahan diri dari membuat sesuatu, atau membuat atau menahan diri dari membuat sesuatu, maka perbuatan atau penahanan diri atau janji itu adalah disebut balasan untuk janji itu.
Di sini perkataan ‘telah’ menunjukkan bahawa walaupun sesuatu tindakan dilakukan sebelum sesuatu janji diucapkan tindakan itu boleh menjadi balasan yang sah jika ia dilakukan ‘atas kehendak pembuat janji’.

Contoh pengecualian bagi balasan lampau atau lepas boleh dirujuk pada kes LAMPLEIGH lwn BRAITHWAITE (1615)       EWHC KB J 17, (1615) Hobart 105, 80 ER 255 dimanaBraithwaite dituduh membunuh seorang lelaki dan meminta bantuan Lampleigh untuk mendapatkannya pengampunan daripada Raja. Lampleigh dengan bersusah payah melaksanakan permintaan tersebut, Braithwaite dibebaskan dan berjanji untuk membayar Lampleigh £100 atas usahanya itu, yang mana tidak dipenuhinya.Lampleigh mendakwa terdapat kontrak atas perjanjian tersebut. 
Beliau berjaya, mahkamah memutuskan terdapat kontrak yang sah walaupun balasan tersebut adalah balasan lepas, dimana bantuan atau perkhidmatan itu dilakukan atas kehendak  pembuat janji. Walaupun harga bayaran tidak disebut pada masa perjanjian, ianya adalah jelas kepada  kedua-dua pihak terdapat pembayaran yang akan dilakukan.

KEPONG PROSPECTING LTD v SCHMIDT (1968) 1 MLJ 179
Dalam kes ini Schmidt adalah seorang jurutera lombong yang membantu seorang bernama En. Tan untuk mendapat permit cari gali dan untuk itu En. Tan telah berjanji akan memberi sumbangan kepada Schmidt pada kadar 1 peratus harga jualan semua besi yang dikeluarkan dan dijual. Schmidt juga telah membantu menubuhkan syarikat Kepong Prospecting dan kemudiannya dilantik sebagai pengarah urusan. Pada tahun 1954 Skt Kepong Prospecting telah membuat perjanjian dengan En. Tan untuk membayar sumbangan sebanyak 1 peratus kepada Schmidt. Ini adalah sebagai “balasan atas perkhidmatan yang diberikan sebagai jurutera lombong sebelum penubuhan, selepas penubuhan dan pada masa akan datang ……”. Isu yang timbul ialah apakah perkhidmatan yang diberikan selepas penubuhan tetapi sebelum perjanjian membentuk satu balasan yang sah kerana ia jelas dilakukan pada masa lampau.
Keputusan : Majlis Privy memutuskan bahawa ia telah membentuk satu balasan yang sah, oleh itu Schmidt berhak kepada tuntutannya.

3. PENGECUALIAN KEPERLUAN BALASAN
Meskipun balasan perlu wujud dalam tiap-tiap kontrak, tetapi ada keadaan di mana balasan boleh dikecualikan, iaitu:
a. Perjanjian yang dibuat atas dasar kasih sayang semulajadi
Kesahihan perjanjian tersebut bergantung kepada syarat-syarat berikut:
1. Dinyatakan secara bertulis
2. Ia mesti didaftarkan jika undang-undang memperuntukan keperluan pendaftaran
3. Ia dibuat berdasarkan kasih sayang antara pihak-pihak yang rapat perhubungan (near relationship) antara satu sama lain

b. Perjanjian untuk memberi pampasan satu tindakan sukarela yang telah dibuat
Terdapat dua keadaan dalam perkara ini. Pertama mesti wujud satu janji dari satu pihak kepada satu pihak lain untuk membayar pampasan samada kesemua atau sebahagian. Kedua Pihak yang diberi janji tersebut telah melakukan satu tindakan secara sukarela kepada pihak yang membuat janji.

c. Perjanjian untuk memberi pampasan untuk suatu tindakan yang si pemberi janji memang patut di sisi undang-undang melakukanya
Elemen-elemen yang mesti penuhi ialah:
1. Orang yang menerima janji telah melakukan suatu tindakan secara sukarela
2. Tindakan tersebut adalah wajib dilakukan oleh orang yang memberi janji disisi undang-undang
3. Satu perjanjian untuk memberi pampasan kepada penerima janji kesemua atau sebahagian
Contoh 1 : A menyara anak B yang masih kecil. B berjanji untuk membayar pampasan kepada A. Ini adalah satu kontrak tetapi tidak perlu ada balasan.
Contoh 2 : X membayar denda yang dikenakan oleh mahkamah keatas Y. Y berjanji membayar pampasan atas bayaran X. Ini adalah kontrak yang termasuk di bawah pengecualian balasan.

d. Perjanjian untuk membayar hutang yang telah dibatasi oleh undang-undang
Hutang yang dibatasi oleh undang-undang adalah hutang yang tidak boleh dituntut melalui tindakan undang-undang kerana telah tamat tempoh yang ditetapkan oleh undang-undang. Tempoh masa tersebut diperuntukkan dibawah Akta Pembatasan 1953 (Limitation Act) iaitu 6 tahun dari tarikh alasan-alasan untuk mengambil tindakan timbul. Biasanya ia dikira dari tarikh pecah kontrak berlaku. Selepas berakhir tempoh 6 tahun pihak yang kerugian tidak boleh lagi mengambil tindakan undang-undang.
Perjanjian ini mesti memenuhi syarat-syarat berikut:
1. Orang yang berhutang mesti membuat perjanjian baru untuk membayar hutang tersebut.
2. Ia mesti dibuat secara bertulis dan ditandatangani
PERLUKAH BALASAN DALAM KONTRAK PERLUKAH BALASAN DALAM KONTRAK Reviewed by Kamaruddin Mahmood on 6:56:00 PTG Rating: 5

Tiada ulasan:

Dikuasakan oleh Blogger.