APA STATUS PERKONGSIAN DI SISI UNDANG-UNDANG


STATUS PERKONGSIAN DI SISI UNDANG-UNDANG

Perkongsian tidak mempunyai keperibadian di sisi undang-undang yang berasingan dengan individu-individu yang mewujudkannya (not a separate legal entity).

Dalam kes ALAGAPPA CHETTIAR v. COLISEUM CAFÉ [1962] MLJ 111, perayu adalah tuanpunya premis dikenali sebagai no 102 dan responden adlah sebuah firma perkongsian yang menjalankan perniagaan hotel dan restoran di no 98, 100 dan 102 Batu Road. Perayu membawa tindakan ini di Mahkamah Sesyen untuk mengembalikan milikan premis no 102 dam untuk mesne profits. Presiden mahkamah Sesyen berpendapat bahawa firma defendan walaupun berdaftar sebagai satu perniagaan tetapi tidak mempunyai kuasa untuk menjadi penyewa atas alasan bentuk ia dibina dan hakim memberi penghakiman kepada perayu.
Responden merayu ke Mahkamh Tinggi dan hakim Hashim membenarkan rayuan tersebut. Dari keputusan rayuan tersebut perayu merayu ke Mahkamah rayuan. Salah satu isu yang dibangkitkan ialah oleh kerana firm adalah satu perkongsian dan tidak mempunyai entiti dari segi undang-undang maka ia tidak berhak untuk menjadi penyewa.
Mahkamah memutuskan bahawa seseorang individu boleh menjadi seorang penyewa dan setara dengan itu lapan orang pekongsi boleh menjadi penyewa bersama. ‘Coliseum Café’ atau Hotel bukanlan ‘legal persona’ tetapi label yang digunakan oleh beberapa individu berniaga secara perkongsian dibawah satu nama.

Perkongsian tidak semestinya hanya wujud melalui satu perjanjian rasmi yang bertulis antara pihak-pihak yang terbabit, malah boleh wujud melalui perjanjian lisan, perlakuan atau perhubungan antara mereka yang terbabit

Seksyen 6 Akta Perkongsian :
 Membenarkan orang-orang yang mewujudkan perkongsian secara bersama ini disebutkan sebagai sebuah firma dan nama di bawah mana perniagaan mereka dijalankan disebut nama firma.

Kaedah 77, Peraturan-peraturan Mahkamah 2012:
Tindakan undang undang boleh diambil oleh, atau terhadap pekongsi pekongsi  atas nama firma.
 Kesemua pekongsi mestilah dinamakan
              a) Plaintif (Sekiranya firma hendak mendakwa)

              b) Defendan (Sekiranya firma hendak didakwa)
APA STATUS PERKONGSIAN DI SISI UNDANG-UNDANG APA STATUS PERKONGSIAN DI SISI UNDANG-UNDANG Reviewed by Kamaruddin Mahmood on 11:58:00 PTG Rating: 5

Tiada ulasan:

Dikuasakan oleh Blogger.