AMBIL PEDULI KANDUNGAN KONTRAKKANDUNGAN KONTRAK 

1 TERMA - TERMA NYATA DAN TERSIRAT
Akta Kontrak 1950 tidak menyatakan apa-apa peruntukan tentang isi kandungan kontrak tetapi mahkamah di Malaysia telah mengunapakai common law Inggeris dalam hal ini.
Klasifikasi Kandungan Kontrak  - terdapat 2 kategori kandungan iaitu:
  1. a mere representation ( semata-mata pernyataan) iaitu kandungan kontrak yang tidak mempunyai apa-apa kesan perundangan.
  2. terms (terma) iaitu kandungan yang mempunyai kesan perundangan

Terma-terma dalam perjanjian boleh jadi nyata atau tersirat.   Terma Nyata ialah terma-terma yang telah dipersetujui secara khusus oleh kedua-dua pihak samada secara lisan atau bertulis atau kedua-duanya sekali.Terma Nyata mudah difahami dengan sekilas pandang sahaja dan ia selalunya telus iaitu tidak ada makna kedua.

2. TERMA TERSIRAT
Terma tersirat iaitu terma yang tidak dinyatakan di dalam kandungan kontrak tetapi tetap terpakai. Ini berlaku kerana beberapa sebab iaitu:
  1. Sedia diperuntukkan di dalam peraturan-peraturan (contohnya Akta Jualan Barang-barang yang memperuntukkan syarat tersirat yang terpakai untuk semua kontrak jualan barang-barang)
  2. Berdasarkan kebiasaan yang dapat difahami dari kontrak itu sendiri.
  3. Kegagalan pihak berkontrak untuk memasukkan terma-terma tertentu kedalam kontrak
Dalam kes kegagalan tersebut , mahkamah mempunyai kuasa untuk menyiratkan terma-terma tertentu kedalam kontrak namun kuasa tersebut adalah terhad dan dilakukan dengan cermat.

Terma-terma boleh tersirat melalui kaedah-kaedah berikut:
1. Kelaziman dan kegunaan transaksi tertentu perniagaan
PRESTON CORPORATION SDN BHD v EDWARD LEONG & ORS [1982] 2 MLJ 22
Dalam kes ini Isu yang timbul adakah responden yang merupakan firma pencetak berhak untuk menuntut menjadi tuan punya yang sah kepada negatif filem yang digunakan bagi percetakan buku.
Meskipun terdapat keterangan diberi oleh wakil Master Printers Association bahawa ahli-ahli mereka menganggap negatif pertama dimiliki oleh pencetak, dan kos cetak semula ditanggung oleh pelanggan, mahkamah Persekutuan memutuskan tidak ada keterangan yang cukup untuk memaklumkan wujudnya suatu amalan dagangan.
Hakim Salleh Abas menyandarkan definisi amalan dagangan kepada Halsbury Law of England dimana cirri-ciri amalan dagangan ialah “notoriety, certainty and reasonableness” dan ternyata ketiga-tiga cirri tersebut tidak wujud.

2. Peruntukan Undang-undang
Akta Jualan Barang-barang 1957
Akta Sewa Beli 1967 s 6
Kanun Tanah Negara 1965 s 230-232 (tuan tanah dan penyewa)

3. Mahkamah
Dimana mahkamah akan mengenal pasti niat andaian pihak-pihak yang berkontrak yakni niat kedua-dua pihak yang ditampilkan daripada pengunaan perkataan didalam perjanjian dan juga hal keadaan sekeliling.
Dua ujian yang seringkali diguna pakai:
1. Ujian ‘business efficacy’ dalam kes the Moorcook. Ia untuk memberi kesempurnaan kepada transaksi. Iaitu syarat-syarat akan disiratkan dari niat yang dianggap wujud dari kedua-dua pihak dan berdasarkan alasan supaya tidak berlaku kegagalan memberi balasan.

MOORCOCK (1889) 14 PD 64
Fakta kes:
Defendan ialah pemunggah muatan dan tuan punya dermaga dan jeti di Sungai Thames. Plaintif ialah tuan punya kapal api Moorcock. Persetujuan telah dibuat antara mereka bahawa kapal tersebut hendaklah berlabuh dan mengangkat muatan di jeti defendan. Sewa dibayar kerana perkhidmatan kren dan kemudahan lain yang sedia ada di dermaga tersebut. Sewaktu Moorcock berlabuh di situ, air telah surut dan kapal tersebut telah mengalami kerosakan apabila tersadai di atas satu gerigi keras yang disembunyikan di bawah dataran dermaga yang mana ketika itu penuh dengan tanah liat.
Keputusan:
Mahkamah Rayuan telah memutuskan bahawa kedua-dua belah pihak semestinya telah berniat untuk mengikat kontrak berdasarkan hakikat bahawa dataran laut adalah selamat untuk kapal sewaktu air surut. Oleh itu adalah penting untuk memasukkan terma tersirat pengkalan itu akan sentiasa selamat bagi tujuan mengisi dan menurunkan muatan. Defendan telah didapati bertanggungan atas kemungkiran untuk memastikan dermaga selamat ketika air surut.

2. Ujian ‘officious bystander’ dalam kes Yong Ung Kai lwn Enting ataupun lebih dikenali sebagai ujian ‘Oh, of course’. Iaitu pada masa kontrak dibincangkan seseorang akan berkata kepada kedua-dua pihak, “Apa akan jadi dalam kes sebigini?”, kedua-dua pihak akan menjawab, “tentulah, ini dan ini akan berlaku. Kami tidak susah untuk menyatakan ia adalah jelas”.

YONG UNG KAI v ENTING [1965] 2 MLJ 98
Defendan telah memasuki perjanjian bertulis dengan plaintif untuk menjual kayu balak di atas tanah yang satu kaum mempunyai hak dari segi undang-undang adat. Untuk menebang kayu-kayu balak tersebut lessen pembalakan perlu diperolehi dari jabatan Perhutanan. Perjanjian tidak merujuk kepada keperluan lesen pembalakan tersebut. Defendan telah melakukan yang terbaik untuk mendapatkan lesen tetapi ditolak. Plaintif membawa kes ini ke mahkamah dan menuntut sebagai pecah kontrak.
Diputuskan bahawa terdapat syarat tersirat bahawa apabila menjual kayu balak tertakluk kepada keperluan untu mendapatkan lesen. Oleh kerana kontrak adalah tidak mungkin dapat dilaksanakan kerana kekecewaan, plaintif berhak kepada wang pendahuluan kepada defendan.

3. SYARAT DAN WARANTI

Definisi kedua-dua istilah ini diberikan dalam Akta Jualan Barang-Barang 1957.
  1. Syarat ialah kandungan yang merupakan peraturan-peraturan penting kepada tujuan utama kontrak, iaitu jika dilanggari akan memberikan hak untuk menganggap kontrak sebagai ditamatkan. Remidi pelanggaran: membatalkan kontrak atau/dan menuntut gantirugi (seksyen 12(2)AJB 1957).
  2. Waranti ialah peraturan yang bersampingan kepada tujuan utama kontrak, iaitu jika dilanggari akan memberikan hak untuk menuntut gantirugi tetapi tiada hak untuk menaggap kontrak sebagai ditamatkan (seksyen 12(3) AJB 1957).

Samada sesuatu syarat itu adalah syarat atau waranti bergantung kepada niat pihak-pihak. Melabelkan sebagai syarat atau waranti bukanlah ekslusif.

POUSSARD v SPIERS AND POND (1876) 1 QBD 410
Dalam kes ini Cik Poussard telah memasuki perjanjian dengan Defendan untuk membuat persembahan sebagai pelaon wanita utama. Jadual persembahan telah disediakan dan plaintif telah menjalani beberapa latihan. Walaubagaimanapun plaintif telah jatuh sakit sebelum pembukaan persembahan. Dia tidak dapat membuat persembahan pada hari pertama dan tiga hari kemudiannya berturut-turut. Defendan telah menggunakan pelakon ganti untuk menyempurnakan persembahan selama empat hari ketiadaan beliau. Apabila ia sembuh plaintif menuntut untuk mengadakan persembahan seperti dalam perjanjian tetapi defendan enggan berbuat demikian. Plaintif membawa tindakan ini sebagai pecah kontrak.
Mahkamah memutuskan bahawa ketidakupayaan plaintif untuk mengadakan persembahan adalah penting kepada kontrak, maka beliau sebenarnya yang telah pecah kontrak.
Bagaimanapun, keadaan bebeza dalam kes ini:
BETTINI v GYE (1876) 1 QBD 183
Bettini telah berkontrak dengan Gye, seorang pengarah Opera Diraja Itali untuk tempoh selama 3 bulan untuk menggunakan khdmat ekslusifnya sebgai penyanyi opera (samada di tempat awam atau individu). Antara syarat dalam perjanjian ialah bettini mesti hadir di London enam hari sebelum memulakan tugas bagi tujuan latihan. Dia hanya tiba dua hari sebelum persembahan dan defendan enggan menggunakan khidmatnya. Plaintif membawa kes ini ke mahkamah.
Mahkamah memutuskan bahawa berasakan kepada tempoh kontrak dan jenis persembahan,peruntukan untuk latihan tidaklah penting. Latihan adalah bukan satu syarat tetapi hanya satu waranti. Oleh itu, pemecahan kontrak ini tidak memberi hak kepada defendan untuk menamatkan kontrak.
ASSOCIATED METAL SMELTERS LTD v THIAM CHEOW TOH [1971] 1 MLJ 271
Dalam kes ini, plaintif menuntut gantirugi atas pecah waranti bagi satu pelebur relau besi. Defendan telah bersetuju untuk menjual relau kepada plaintif dan membuat akujanji bahawa pelebur relau tersebut akan mempunyai suhu tidak kurang dari 2,6000F. Relau yang dibekalkan oleh defendan pada hakikatnya tidak mematuhi suhu yang ditetapkan.

Diputuskan bahawa kegagalan defendan untuk mebekalkan relau yang memenuhi keperluan suhu telah membentuk satu perlanggaran kepada syarat kontrak. Plaintif berhak untuk menganggap pemecahan tersebut sebagai pemecahan waranti.
AMBIL PEDULI KANDUNGAN KONTRAK AMBIL PEDULI KANDUNGAN KONTRAK Reviewed by Kamaruddin Mahmood on 10:31:00 PTG Rating: 5

Tiada ulasan:

Dikuasakan oleh Blogger.