SIAPA YANG LAYAK MEMBUAT KONTRAK ?KEUPAYAAN DALAM KONTRAK

A. Seksyen 11 Akta Kontrak:
 Dibawah seksyen ini diperuntukkan bahawa setiap orang adalah layak untuk berkontrak jika ia mencapai umur dewasa mengikut undang-undang yang ia tertakluk, dan seorang yang sempurna akal, dan tidak dikecualikan kelayakan dari berkontrak oleh mana-mana undang-undang yang ia tertakluk.

Walaubagaimanapun, Akta ini tidak secara jelas menyatakan akibat kontrak yang dimasuki oleh mereka yang tidak layak.
Dalam kes TAN HEE JUAN v TAN BOON KEAT [1934] MLJ 96 mahkamah telah memutuskan bahawa jika salah satu pihak atau pihak-pihak tidak layak, maka kontrak tersebut adalah batal.
Fakta kes;
Plaintif, seorang kanak-kanak melaksanakan pindahmilik tanah atas nama defendan, pindahmilik itu bersaksi dan kemudiannya didaftarkan. Plaintif melalui warisnya memohon kepada mahkamah untuk mengenepikan pindahmilik tersebut dan relif yang timbul.
Keputusan:
Mahkamah memutuskan bahawa transaksi tersebut adalah batal dan mengarahkan agar harta tersebut dikembalikan kepada plaintif.

B. Akta Umur Dewasa 1971
Akta Umur Dewasa 1971, menetapkan umur dewasa ialah 18 tahun. Mereka yang dibawah umur dewasa dikira sebagai kanak-kanak dan tidak boleh memasuki kontrak.

C. Pengecualian:
Seksyen 69 Akta Kontrak menggariskan dua pengecualian kepada kaedah bahawa kontrak yang dimasuki oleh kanak-kanak adalah batal:

1. Kontrak untuk keperluan
Di bawah Common Law seorang kanak-kanak bertanggungan di atas kontrak ‘keperluan’. Prinsip ini digariskan oleh Hakim Besar Fletcher-Moulton dalam kes NASH v INMAN [1908] 2 KB 1 pada muka surat 8 dan telah dipetik oleh Hakim Chang Min Tat dalam kes GOVERNMENT OF MALAYSIA v GURCHARAN SINGH

NASH V INMAN (1908) 2 KB 1
Fakta Kes:
Seorang tukang jahit yang telah membekalkan pakaian kepada seorang kanak-kanak bawah umur termasuk 11 pasang fancy waistcoats, mengambil tindakan ke atas kanak-kanak tersebut.
Keputusan:
 Kanak-kanak tersebut pada masa itu adalah lulusan Universiti Cambridge dan pakaian tersebut sesuai dengan kedudukannya. Malangnya, ia bukan keperluan kerana ia sudah ada pakaian yang mencukupi. Jika seseorang kanak-kanak bawah umur menempah sesuatu yang ia sudahpun ada dan dalam kuantiti mencukupi, maka ia bukan lagi satu keperluan.

2. Kontrak untuk biasiswa
GOVERNMENT OF MALAYSIA v GURCHARAN SINGH & ORS [1971] 1 MLJ 211
Fakta kes:
Kerajaan telah menyaman defendan sejumlah wang $11,500 yang didakwa jum lah yang sebenar yang dibelanjakan oleh kerajaan untuk membiayai pengajian defendan pertama. Defendan kedua dan defendan ketiga adalah penjamin – penjamin kepada perjanjian ini. Pada masa kontrak, defendan pertama masih di bawah umur.
Keputusan:
Mahkamah memutuskan bahawa kontrak adalah batal, tetapi memandangkan pelajaran adalah ‘keperluan, maka defendan bertanggungan untuk membayar balik wang tersebut. Jumlah wang kemudiannya dikira semula dan ditolak dengan tiga tahun 10 bulan perkhidmatan dengan kerajaan (sepatutnya 5 tahun) , maka jumlah yang perlu dibayar hanyalah $2,683 sahaja.

Kontrak- kontrak lain yang mengikat kanak-kanak
1. Insuran – di bawah Akta Insurans 1963 (Disemak 1972) kanak-kanak melebihi 10 tahun boleh memasuki kontrak untuk insuran, tetapi jika bawah 16 tahun mesti dapatkan persetujuan bertulis dari ibu bapa.
2. Perantisan – Dibawah Akta kanak-Kanak dan Orang Muda (Pekerjaan) 1966 kanak-kanak boleh memasuki kontrak perantisan dan perkhidmatan.

D. Keupayaan Mereka Yang Tidak Waras Fikiran
Seseorang yang mengalami ketidakupayaan mental samada kekal atau sementara tidak layak untuk memasuki kontrak pada masa ketidakupayaan tersebut.

Seksyen 11 Akta Kontrak memperuntukkan:
“Setiap orang adalah layak untuk berkontrak ……… yang waras fikiran, dan tidak hilang kelayakan dari berkontrak dibawah undang-undang yang ia tertakluk”

Seseorang dikatakan waras fikiran untuk tujuan membuat kontrak jika pada masa ia hendak membuat, ia mampu untuk memahami tujuannya dan mampu membentuk satu penghakiman rasional mengenai kesan ke atas kepentingannya. (Seksyen 12 Akta Kontrak)


SIAPA YANG LAYAK MEMBUAT KONTRAK ? SIAPA YANG LAYAK MEMBUAT KONTRAK ? Reviewed by Kamaruddin Mahmood on 10:23:00 PTG Rating: 5

Tiada ulasan:

Dikuasakan oleh Blogger.