APAKAH CABARAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA?


(sambungan)
4. CABARAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

1.    Perkembangan Teknologi
Pekerja perlu didedahkan kepada perkembangan teknologi terkini seperti pengetahuan teknologi maklumat untuk meningkatkan kecekapan mereka dan meningkatkan daya saing organisasi. Oleh itu, program latihan dan pembangunan harus sentiasa disediakan kepada pekerja.

2.    Faktor Ekonomi
Perubahan ekonomi mempengaruhi permintaan tenaga buruh di pasaran buruh. Semasa ekonomi pesat, akan wujud permintaan untuk meningkatkan bilangan tenaga buruh dalam organisasi. Sebaliknya, jika ekonomi merosot organisasi mungkin terpaksa mengurangkan bilangan pekerja sama ada memalui pemberhentian pekerja atau pengurangan kerja lebih masa.

3.    Faktor Politik
Polisi sesebuah Negara sentiasa berubah dan mempengaruhi dasar buruh seperti dasar pengambilan pekerja asing, sistem ganjaran, keselamatan dan kesihatan pekerja. Organisasi perlu perihatin terhadap perubahan tersebut.

4.    Globalisasi
Dalam menghadapi globalisasi pasaran, syarikat perlu meningkatkan daya saing dengan mengurangkan kos dan meningkatkan kualiti agar dapat bersaing di pasara antarabangsa yang lebih kompetitif. Organisasi perlu melengkapkan pekerjanya dengan latihan dan dan pembangunan untuk menghadapi cabaran ini.

5.    Peningkatan Penyertaan Wanita Dalam Pekerjaan
Semakin ramai wanita menjawat jawatan professional dalam pasaran buruh. Organisasi perlu prihatin terhadap keperluan dan masalah mereka serta menjaga kebajikan mereka. Misalnya cuti bersalin, penyediaan pusat jagaan kanak-kanak, masalah diskriminasi dengan pekerja lelaki dan gangguan seksual di tempat kerja.

6.    Sistem Perundangan
Organisasi perlu memberi perhatian kepada pematuhan peruntukan undang-undang yang berkaitan supaya tidak dikenakan tindakan oleh pihak berkuasa. Antara undang-undang yang perlu dipatuhi ialah: Akta Pekerjaan, Akta Kesatuan Sekerja, Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, Akta Keselamatan dan Kesihatan dan Akta Perhubungan Industri.

5. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA STRATEGIK

Pengurusan sumber manusia strategik adalah perlu di dalam pengurusan sumber manusia yang mana is dikaitkan dengan pencapaian misi dan objektif organisasi. Perancangan strategik termasuklah menarik, membangun dan mengekalkan sumber manusia yang berkesan.

Pengurusan sumber manusia strategik perlu digunakan dalam perkara-perkara berikut:

1.    Pengambilan pekerja mengikut keperluan semasa organisasi atau dalam jangka pendek dan jangka panjang

2.    Kenaikan pangkat hendaklah diuruskan dengan mengesan pekerja yang sangat sesuai dengan mengambil kira kemahiran, pengetahuan, keupayaan dan tingkah laku.

3.    Gaji dan kemudahan adalah diurus untuk menarik bakal pekerja yang berkebolehan, mengekal atau meningkatkan motivasi pekerja dan mempemngaruhi mereka untuk kekal dalam organisasi.

4.    Latihan dan pembangunan perlu diurus berasaskan keperluan pekerja dan organisasi


5.    Pengurusan prestasi pekerja dihubungkaitkan dengan produktiviti pekerja dan produktiviti organisasi. Proses pengurusan prestasi perlu disediakan dengan teratur dan dilaksanakan secara sistematik.
APAKAH CABARAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA? APAKAH CABARAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA? Reviewed by Kamaruddin Mahmood on 3:11:00 PG Rating: 5

Tiada ulasan:

Dikuasakan oleh Blogger.