MEMAHAMI ERTI PERNIAGAAN DAN KONSEPNYAPENGENALAN KEPADA PERNIAGAAN

A. Definisi Perniagaan
a. Definisi oleh Vincent A. Gabriel (1995) 
“Business is the distribution and exchange of all the surplus goods produced in the fields, seas, forests and factories of the earth so that they reach the final consumer in the right place and at the right price
Perniagaan merupakan pengagihan dan pertukaran semua barangan berlebihan yang dihasilkan daripada ladang-ladang, lautan, hutan-hutan dan kilang-kilang supaya mereka dapat diperoleh oleh pengguna terakhhir pada tempat dan harga yang berpatutan.
b. Definisi oleh Teng Yoon Soon, Lok Chung Hwa dan Abdullah Munsi b. Abdul Rahim (1999) m
Perniagaan merupakan semua kegiatan membeli dan menjual barangan dan perkhidmatan dengan tujuan mendapat keuntungan.
c. Definisi oleh Zumilah Zainalaludin (1999) 
Perniagaan adalah pertukaran barang atau perkhidmatan dengan wang untuk tujuan mendapatkan keuntungan atau sebarang bentuk faedah.
d. Definisi oleh Norhayah Zulkifli et. al (1999) 
Perniagaan boleh didefinisikan sebagai pertukaran barang atau perkhidmatan dengan wang atau alat pertukaran lain, bertujuan untuk mendapat keuntungan atau sebarang bentuk faedah.
e. Definisi oleh Ronald J. Ebert dan Ricky W. Griffin (1998) 
 “Business is an organization that provides goods or services in order to earn profits”
Perniagaan merupakan suatu organisasi yang membekalkan barangan atau perkhidmatan untuk mendapat keuntungan.

f. Rumusan
Berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan di atas, maka perniagaan dapat ditakrifkan sebagai:
Suatu usaha untuk mengagih dan menukarkan barangan yang berbentuk barang fizikal atau perkhidmatan atau kedua-duanya daripada pengeluar asal kepada pengguna terakhir pada tempat dan harga yang berpatutan. Usaha pemindahan dan pertukaran barangan ini dijalankan berasaskan alat pertukaran yang telah dipersetujui oleh pengeluar asal dan pengguna terakhir. Pertukaran sedemikian akan membawa faedah dan keuntungan kepada semua pihak yang terlibat dalam usaha ini.

B. Perniagaan meliputi empat perkara penting:

1.  Barangniaga atau Perkhidmatan
Barangniaga  juga dikenali sebagai produk atau keluaran. Barangniaga terdiri daripada unit-unit yang dapat dilihat, dihidu, dirasa dan disentuh secara fizikal seperti baju, keropok, anak patung mainan dan sebagainya.
Perkhidmatan merupakan sesuatu keluaran yang tidak dapat dilihat, dihidu, dirasa dan disentuh secara fizikal. Namun demikian, kehadirannya akan memenuhi keperluan dan kehendak pembeli atau penggunanya. Contoh-contoh perkhidmatan adalah perkhidmatan pakar perubatan, bank, insuran, pendidikan Kolej Matrikulasi dan sebagainya.
Barangniaga dan perkhimatan ini disediakan dan ditawarkan untuk memenuhi kehendak dan keperluan manusia.

2. Pertukaran Nilai
Pertukaran nilai merujuk kepada perpindahan barangan dan perkhidmatan daripada perniagaan kepada pelanggan. Barangan dan perkhidmatan akan dinilaikan dengan sejumlah nilai tertentu oleh peniaga biasanya dalam nilai wang. Proses ini melibatkan persetujuan antara penjual dengan pembeli.

3.  Keuntungan
Keuntungan adalah hasil bersih daripada jualan barangan atau perkhidmatan setelah ditolak kos-kos pengeluaran, kos operasi, cukai dan kos-kos lain yang terlibat.

Keuntungan ialah matlamat bagi setiap aktiviti perniagaan dan merupakan ganjaran kepada peniaga daripada perniagaannya. Keuntungan adalah kayu pengukur kejayaan dan ganjaran bagi perniagaan yang mampu bersaing di pasaran.

4.  Memuaskan keperluan dan kehendak pelanggan  
Keperluan merujuk kepada barangan asas yang diperlukan untuk kehidupan manusia seperti tempat tinggal, makanan, pakaian dsb. Kehendak merujuk kepada penggunaan barangan yang tidak terhad untuk keselesaan hidup seperti hiburan, peralatan rumah dsb.
Untuk mencapai keuntungan, perniagaan perlu menawarkan barangan dan perkhidmatan yang dapat memenuhi dan memuaskan keperluan dan kehendak pelanggan.
Apabila kehendak dan keperluan seseorang itu dipenuhi, maka dia akan berasa puas hati. Jika tidak, kepuasannya tidak akan tercapai. Misalnya, barang atau perkhidmatan yang dibeli oleh seseorang itu dapat memenuhi keperluan dan kehendak pihak pembeli, maka pembeli akan berasa puashati. Begitu juga dengan penjual barang atau perkhidmatan. Bayaran yang diperoleh daripada jualan barang atau perkhidmatan dan ia digunakan untuk memenuhi keperluan dan kehendak penjual, maka penjual akan mencapai kepuasan.

C. Organisasi Perniagaan dan Bukan Perniagaan
Organisasi terdiri dari dua jenis:
  1. Organisasi perniagaan
  2. Organisasi bukan perniagaan

Organisasi Perniagaan menjalankan aktiviti jual beli barang dan perkhidmatan untuk mendapatkan keuntungan. Selain keuntungan ,objektif lain adalah:
i. Penakatan (survival) - untuk terus beroperasi di pasaran.
ii. Pertumbuhan- untuk memajukan/mengembangkan syarikat seperti pembukaan beberapa cawangan.
iii. Tanggungjawab sosial - komitmen oleh pihak syarikat  memberi perhatian kepada keperluan/kebajikan awam seperti mengawal pencemaran persekitaran

Organisasi Bukan Perniagaan pula menjalankan aktiviti yang tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Organisasi ini ditubuhkan untuk memberi perkhidmatan dan menjaga kepentingan ahli-ahlinya. Aktiviti utamanya berasaskan matlamat bagi memenuhi keperluan umum. Aktiviti mereka dibiayai oleh kerajaan, swasta dan orang ramai melaui yuran, derma atau tajaan.
Organisasi bukan perniagaan merangkumi agensi kerajaan dan juga kelab, persatuan serta badan-badan sukarela.

Perbezaan antara organisasi perniagaan dengan organisasi bukan perniagaan

Organisasi Perniagaan
Organisasi Bukan Perniagaan
Aktiviti utama
Jualan barang dan perkhidmatan serta pengeluaran
Aktiviti kemasyarakatan
Tujuan
Memaksimumkan keuntungan
Memberi kebajikan
Sumber kewangan
Diperolehi dari modal sendiri atau pemegang saham dan pinjaman
Diperolehi dari yuran ahli, derma atau tajaan
Cukai
Dikenakan atas keutungan
Dikecualikan dari cukai

Kepentingan bukan perniagaan kepada perniagaan:
a.            Menyediakan kemudahan asas.
b.            Menyediakan tapak perniagaan.
c.            Memberi perlindungan dan keselamatan.
d.            Mengurangkan masalah sosial.
e.            Menyediakan maklumat-maklumat dan memberi khidmat masyarakat.

Kepentingan perniagaan kepada bukan perniagaan:
a.            Membiayai aktiviti bukan perniagaan seperti cukai, derma.
b.            Menyediakan barangan dan perkhidmatan.
c.            Membantu dalam menyediakan infrastruktur awam.

d.            Menggunakan perkhidmatan bukan perniagaan.
MEMAHAMI ERTI PERNIAGAAN DAN KONSEPNYA MEMAHAMI ERTI PERNIAGAAN DAN KONSEPNYA Reviewed by Kamaruddin Mahmood on 9:12:00 PTG Rating: 5

Tiada ulasan:

Dikuasakan oleh Blogger.