APA ITU ANALISIS KERJA ?


ANALISIS KERJA 

Analisis kerja merupakan suatu proses pengumpulan maklumat tentang tugas, tanggungjawab, jenis kemahiran, pengetahuan dan pengalaman yang diperlukan untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang berkenaan. Analisis tersebut akan membantu dalam perancangan, pengrekrutan, latihan, penilaian prestasi dan pemberian ganjaran kepada pekerja kelak.

Analisis kerja akan menghasilkan dua output iaitu:

1.    Huraian Kerja / Deskripsi Kerja
Iaitu dokumen formal yang menerangkan senarai tugas, tanggungjawab kerja dan maklumat tentang identiti kerja.
Dokumen huraian kerja ini meliputi aspek berikut:
i.              Identiti kerja
Merujuk kepada maklumat seperti nama jawatan, lokasi kerja, penggredan, pihak yang menganalisis kerja, tarikh kerja dianalisis, dan pihak yang mengesahkan analisis kerja tersebut.
ii.             Senarai tugas dan tanggungjawab kerja
Menyatakan dengan jelas tanggungjawab dan semua skop kerja yang perlu dilakukan.
Huraian kerja akan memudahkan penstrukturan semula organisasi, melancarkan pelaksanaan kerja, dan mengelakkan pertindihan kerja.

2.    Spesifikasi kerja
Menyatakan maklumat tentang keupayaan, pendidikan, pengalaman kerja, kemahiran dan personaliti untuk melakukan sesuatu kerja.

Penentuan Keperluan Sumber Manusia

Sumber tenaga buruh yang diperlukan oleh organisasi boleh diperoleh dari sumber dalaman dan sumber luaran.

Sumber Dalaman - Pekerja yang sedia ada dalam organisasi yang diambil untuk mengisi kekosongan jawatan dalam organisasi. Latihan yang bersesuaian dengan tugas baharu akan diberikan dan pekerja tidak perlu melalui program induksi.

Kebaikan dan keburukan sumber dalaman

Kebaikan
Keburukan
Mengurangkan kadar lantik henti kerana terdapat peluang kenaikan pangkat
Tiada idea baru
Meningkatkan kesetiaan pekerja terhadap organisasi
Sukar untuk membuat perubahan dalam organisasi
Kos pengrekrutan, orientasi dan latihan dapat dikurangkan kerana pekerja sudah biasa dengan persekitaran kerja dan proses perekrutan dipermudahkan
Organisasi tidak berpeluang mendapat pengetahuan dan berkongsi kepakaran pekerja dari luar

Sumber Luaran – terdiri daripada tenaga buruh di luar organisasi, iaitu di pasaran buruh seperti graduan university, pekerja di organisasi lain atau individu yang berdaftar dengan agensi pekerjaan atau jabatan Sumber Manusia.

Kebaikan dan keburukan sumber luaran

Kebaikan
Keburukan
Calon dari luar membawa idea baharu
Pekerja sedia ada tidak menerima calon baru
Calon dapat melakukan perubahan dengan mudah
Kos pengrekrutan dan latihan adalah tinggi
Calon mempunyai pengalaman yang boleh disalurkan ke dalam organisasi
Pekerja baru mengambil masa lama untuk menyesuaikan diri

Carta Penggantian ialah carta yang mengandungi senarai pemegang jawatan semasa dan calon pekerja yang bakal mengganti sekiranya berlaku kekosongan bagi sesuatu jabatan.


Inventori Kemahiran ialah dokumen yang mengandungi maklumat pekerja mengenai latarbelakang pendidikan, pengalaman kerja, minat, kemahiran dan latihan yang pernah dihadiri oleh pekerja.
APA ITU ANALISIS KERJA ? APA ITU ANALISIS KERJA ? Reviewed by Kamaruddin Mahmood on 2:18:00 PG Rating: 5

Tiada ulasan:

Dikuasakan oleh Blogger.