APAKAH DIA PEMASARAN SEBENARNYA?DEFINISI PEMASARAN

Apakah yang dimaksudkan pemasaran? Apa beza pemasaran dan menjual?
Pelbagai definisi pemasaran telah dibuat, antaranya:
Persatuan Pemasaran Amerika (AAM): Satu proses perancangan dan pelaksanaan konsep ke atas harga, promosi dan pengedaran terhadap barangan atau perkhidmatan supaya proses pertukaran dapat dilakukan yang mana akan memenuhi kepuasan individu dan mencapai objektif organisasi.
Charterd Institute of Marketing: Satu proses pengurusan yang berperanan untuk mengecam, meramal dan memenuhi kehendak pengguna dengan cara yang paling menguntungkan organisasi
Philip Kotler dan Gary Amstrong: Pemasaran ialah satu proses sosial ataupun pengurusan dimana individu ataupun kumpulan memperolehi apa yang dikehendaki dan diperlukan samada dengan menciptakannya sendiri ataupun melalui pertukaran produk atau nilai dengan atau pihak yang lain.

Konsep Asas Dalam Pemasaran:
Meskipun begitu untuk memahami definisi Pemasaran konsep teras berikut perlu difahami:
a. Keperluan
Manusia mempunyai keperluan yang sangat kompleks, termasuk keperluan yang asas seperti makanan, pakaian, keselamatan dan kasih sayang. Jika keperluan tidak dapat dipenuhi, seseorang itu akan berusaha untuk mencari mendapatkan keperluan tersebut atau mengurangkannya.

b. Kehendak
Merupakan objek yang boleh memuaskan keperluan manusia dan membolehkan manusia menikmati kehidupan yang selesa serta mewah. Kehendak manusia terbentuk dari persekitaran budaya dan personaliti seseorang, dan ini adalah terhasil dari keperluan asasnya.

c. Permintaan
Bilamana kehendak dapat disokong oleh kemampuan untuk memiliki, kehendak ini dapat ditukarkan kepada permintaan. Pengeluaran perlu mengetahui bilangan pengguna yang mampu membeli sesuatu produk itu.

d. Produk
Sebarang tawaran yang boleh memuaskan keperluan dan kehendak pengguna. Produk wujud dalam bentuk barangan fizikal, perkhidmatan dan idea.

e. Nilai
Merupakan perbezaan antara faedah yang diperolehi dengan kos yang ditanggung oleh pengguna untuk mendapatkan produk. Pengeluar akan menetapkan harga kepada nilai sesuatu produk apabila memasarkan produk itu kepada pengguna.

f. Pertukaran
Pertukaran merupakan satu aktiviti dimana satu produk atau perkhidmatan yang diperlukan oleh satu pihak akan ditawarkan untuk penukaran oleh satu pihak yang lain dengan menepati syarat-syarat berikut:
  1. Dua pihak yang terlibat mempunyai barangan yang berbeza.
  2. Pihak yang terbabit mempunyai kebebasan untuk membuat pertukaran.
  3. Setiap pihak mampu untuk berkomunikasi antara satu sama lain.

g. Urusniaga
Apabila wujudnya pertukaran dua barangan atau satu perdagangan nilai antara dua pihak atau lebih, satu urusniaga telah berlaku. Urusniaga boleh berlaku dalam bentuk kewangan atau bukan kewangan.

h. Pasaran
Merupakan tempat di mana pembeli dan penjual berkumpul untuk melakukan pertukaran.


Pemasaran adalah berkisar kepada konsep-konsep yang tersebut di atas, tidak kira bagaimana ia didefinisikan. 
Jualan bukannya pemasaran tetapi satu aktiviti yang mesti ada dalam konsep pemasaran. 
APAKAH DIA PEMASARAN SEBENARNYA? APAKAH DIA PEMASARAN SEBENARNYA? Reviewed by Kamaruddin Mahmood on 11:20:00 PTG Rating: 5

Tiada ulasan:

Dikuasakan oleh Blogger.