PENGARUH TAK BERPATUTAN

Pengaruh tak berpatutan menjadikan kontrak boleh batal 

PENGARUH TAK BERPATUTAN

Jika seseorang memasuki satu kontrak kerana ada tekanan dari orang yang mendominasinya, yang menjejaskan kemahuan untuk membuat keputusan sendiri, adakah kontrak tersebut sah?

Seseorang plaintif  boleh membatalkan kontrak atas alasan dia diberi tekanan untuk memasuki kontrak melalui pengaruh seseorang yang boleh dilakukan ke atasnya. 

Pengaruh Tak Berpatutan telah ditakrifkan dibawah S 16 Akta Kontrak sebagai ‘ suatu kontrak dikatakan didorong oleh pengaruh tidak berpatutan apabila pertalian di antara kedua-dua pihak adalah sedemikian rupa dimana satu pihak berada di dalam kedudukan boleh menguasai kemahuan pihak yang lain dan mengunakan kedudukan itu untuk memperolehi faedah yang tidak saksama keatas pihak lain’.

Dua elemen penting ialah:
1. Dominasi kehendak oleh satu pihak ke atas satu pihak yang lain
2. Mengunakan kedudukan tersebut untuk memperolehi faedah tidak saksama

Seseorang itu akan berada didalam kedudukan untuk menguasai kemahuan orang lain didalam  keadaan dimana:

1. Dia memegang kuasa benar atau kuasa zahir (real or apparent) keatas orang lain , cth: hubungan ibubapa-anak
MORLEY v LOUGHNAN [1893] Ch 736
Satu tindakan telah dibawa oleh pentadbir untuk mendapatkan kembali sejumlah £140,000 yang telah dibayar oleh simati kepada ahli Exclusive Brethren dimana simati telah tinggal untuk beberapa tahun, yang mana ia mendapat pengaruh agama di sini
Mahkamah semasa memberikan penghakiman kepada plaintiff menyatakan bahawa adalah tidak perlu untuk menentukan samada wujud atau tidak hubungan istimewa antara si mati dan defendan. Ini kerana defendan telah mengambil milikan, untuk bercakap mengenai keseluruhan hidup si mati. Pemberian oleh si mati bukan dari kehendak bebas beliau tetapi kesan dari pengaruh dan dominasi.

2. Dia berada didalam perhubungan amanah (fiduciary relation) dengan orang lain itu, cth : hubungan peguam – anak guam, pemimpin spiritual – pengikut

ALLCARD v SKINNER (1887) 36 Ch D 145
Plaintif  telah diperkenal oleh penasihat rohaniah dan paderinya kepada defendan, iaitu seorang wanita berpangkat dalam sebuah komuniti protestant yang bergelar ‘Sisters of the poor’. Plaintif seterusnya berikrar menjadi ahli dlam komuniti tersebut dan terikat untuk mengamati peraturan-peraturan  kemiskinan, kesucian,dan kepatuhan. Peraturan kemiskinan mengikatnya supaya menyerahkan segala kepunyaan duniawinya, dan peraturan kepatuhan mengikatnya agar jangan memohon nasihat orang di luar komuniti tanpa izin. Dalam tahun 1872, dia memiliki beberapa saham yang hak miliknya telah dipindahkan kepada defendan sebagai orang yang berpangkat di dalam komuniti tersebut. Dia juga membuat wasiat yang memihak kepada defendan. Dalam tahun 1879, dia meninggalkan komuniti dan ajaran tersebut. Dia dengan segera membatalkan wasiat tersebut tetapi tidak mengambil langkah segera untuk mendapatkan semula hartanya yang dipindahmilik kepada defendan sehinggalah enam tahun kemudian baru dia memulakan tindakan.
Oleh sebab beliau lambat bertindak untuk mendapatkan semula hartanya selepas bebas daripada pengaruh defendan, maka ia telah menerima pindahmilik itu tanpa bantahan. Oleh itu tuntutannya telah terhalang oleh sebab penerimaan ini.

TATE v WILLIAMSON (1886) L.R 2 Ch App 55
Seorang mahasiswa Oxford, T, berumur 23 tahun telah didesak untuk membayar hutang kolejnya yang berjumlah £1000. Oleh kerana hubungan dengan bapanya yang renggang, dia meminta nasihat dari datuk saudaranya bagaimana dia patut berusaha untuk membayar hutang itu. Datuk saudaranya tidak dapat memberi nasihat secara persendirian kerana kurang sihat, tetapi dia meminta wakil defendan, anak saudaranya untuk berbuat demikian. Pelbagai perbualan terjadi antara T dengan defendan. T menyatakan hasratnya untuk menjual estetnya dan defendan menawarkan untuk membeli dengan harga £7000. Sebelum jual beli selesai defendan telah mendapat lapuran dari juruukur bahawa nilai harta tersebut ialah £20,000. Defendan tidak memberitahu fakta ini kepada T sebaliknya meneruskan jual beli tersebut. Setahun kemudian, T telah meninggal dunia kerana minum arak berlebihan.
Diputuskan bahawa jual beli itu mesti diketepikan. Defendan, semasa diminta menjadi penasihat bertindak demikian kerana hubungan sulitnya dengan T. ini menghalangnya dari bertindak sebagai pembeli yang akan mengambil kita faktor nilai semasa harta tersebut. 

3. Dimana ia membuat kontrak dengan seseorang yang keupayaan akalnya terjejas oleh sebab usia, penyakit, penderitaan akal atau jasmani, sama ada sementara atau kekal
POLYGRAM RECORDS SDN BHD v THE SEARCH & ANOR [1994] 3 MLJ 127

INCHE NORIAH V SHEIKH ALLIE [1929] AC 127
Seorang wanita Melayu yang tua dan buta huruf telah melaksanakan hibah sekeping tanah di Singapura kepada anak saudaranya yang mana anak saudaranya yang selama ini menguruskan hal ehwal dirinya. Sebelum melaksanakan pemberian tersebut, beliau telah mendapatkan khidmat nasihat dari seorang peguam yang bertindak secara suci hati. Walaubagaimanapun peguam tersebut  tidak sedar bahawa pemberian tersebut telah  memindahkan keseluruhan harta wanita itu keseluruhannya. Malah beliau tidak menasihatkan wanita itu supaya membuat wasiat sebagai cara yang lebih baik.
Diputuskan bahawa pemberian itu hendaklah diketepikan kerana anggapan pengaruh tak berpatutan yang wujud atas hubungan yang baik antara kedua pihak tidak dapat disangkal.

Mahkamah memutuskan didalam kes RAGUNATH PRASAD v SARJU PRASAD, AIR 1924 PC 60 bahawa tiga situasi yang perlu diambil kira dalam menentukan pengaruh tidak berpatutan:
  1. Perhubungan yang wujud diantara kedua-dua pihak mestilah hubungan dimana salah satu pihak berada dalam kedudukan menguasai kemahuan pihak yang satu lagi
  2. Isunya sama ada kontrak yang telah dimasuki telah dikenakan dengan unsur pengaruh tidak berpatutan
  3. Beban membuktikan bahawa kontrak tersebut tidak dikenakan unsur pengaruh tidak berpatutan adalh terletak keatas pihak yang berada didalam kedudukan menguasai pihak yang satu lagi.


Setiap kontrak yang mengandungi elemen pengaruh tidak wajar membolehkan pihak yang di pengaruhi itu mempunyai pilihan sama ada untuk membatalkan kontrak secara mutlak atau bersyarat berdasarkan Seksyen 20 Akta Kontrak.
PENGARUH TAK BERPATUTAN PENGARUH TAK BERPATUTAN Reviewed by Kamaruddin Mahmood on 9:36:00 PTG Rating: 5

Tiada ulasan:

Dikuasakan oleh Blogger.