LATIHAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA


LATIHAN DAN PEMBANGUNAN

PENGENALAN

Latihan merupakan satu program yang dibentuk untuk meningkatkan kemahiran, pengetahuan dan keupayaan pekerja untuk memenuhi keperluan pekerjaan semasa.
Pembangunan pula  ialah program berterusan yang bertujuan untuk membangunkan kerjaya pekerja dalam organisasi pada masa hadapan.

Perbezaan diantara Latihan dan Pembangunan

Perkara
Latihan
Pembangunan
Fokus
Pekerjaan semasa
Pekerjaan masa hadapan
Skop
Individu
Kumpulan pekerja
Jangka masa
Jangka pendek - semasa
Jangka panjang – masa hadapan
Matlamat
Meningkatkan prestasi kerja semasa
Meningkatkan prestasi kerja sepanjang kerjaya


PERANAN DAN KEPENTINGAN LATIHAN DAN PEMBANGUNAN

1.    Meningkatkan produktiviti pekerja
2.    Meningkatkan kualiti produk
3.    Menjimatkan kos dan perbelanjaan penyelenggaraan apabila kecekapan ditingkatkan dan kurang kesilapan
4.    Meningkatkan motivasi dan kepuasan pekerja
5.    Mendedahkan pekerja kepada pengetahuan dan perkembangan teknologi semasa


PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM

Langkah-langkah:

Langkah-langkah Pelaksanaan Latihan 


a. Menganalisis Keperluan Latihan
Pengurusan sumber manusia perlu mengenal pasti siapa yang memerluka latihan dan jenis latihan yang sesuai diberikan bagi mencapai matlamat organisasi. Latihan diperlukan apabila prestasi kerja dan kualiti produk semakin merosot, berlaku perubahan teknlogi atau kesilapan dan kemalangan sering berlaku di tempat kerja.

Analisis keperluan latihan (TNA) ialah satu tugas yang perlu dilaksanakan selalu. Sebaik sahaja TNA habis dijalankan, anda boleh tahu sama ada wujudnya perbezaan antara kemahiran, sikap dan ilmu pengetahuan yang diperolehi pekerja anda sekarang berbanding dengan kemahiran, sikap dan ilmu pengetahuan yang diperlukan oleh syarikat anda sekarang dan pada masa depan yang terdekat.

Analisis keperluan latihan ini perlu dikaji terhadap organisasi, tugas dan individu.
1.    Analisis Organisasi – mengkaji keperluan keseluruhan organisasi dengan melihat kelemahan struktur, objektif dan strategi organisasi
2.    Analisis tugas – mengkaji spesifikasi dan penghuraian kerja, kemahiran serta pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan sesuatu pekerjaan.
3.    Analisis Individu – mengenal pasti pekerja yang memerlukan latihan dengan memerhatikan prestasi kerja dan gelagat pekerja tersebut


b. Menetapkan Objektif
Objektif latihan yang ditetapkan mestilah jelas dan khusus. Ia juga mesti boleh dikuantiti sebagai objektif yang boleh diukur untuk membantu penilaian latihan. Objektif juga berperanan untuk pelatih faham apa yang dijangka darinya.

Objektif program latihan mestilah mengandungi tiga bahagian, iaitu
  • Terminal gelagat yang dikehendaki – contohnya: ”Di akhir kursus ini pelatih akan dapat .......”
  • Tahap piawai yang ingin dicapai – tidak seperti markah peperiksaan yang mungkin markah lulus hanya 40%, sebaliknya pelatih kena lakukan secara tepat tanpa sebarang kesilapan (pencapaian 100%).
  • Syarat-syarat prestasi – contohnya dengan memasukkan jenis peralatan yang perlu digunakan seperti menyediakan akaun menggunakan perisian tertentu.

c. Pelaksanaan Program
Pelaksanaan program latihan melibatkan beberapa langkah seperti memilih pelatih dan jurulatih, menetapkan kurikulum latihan dan kaedah latihan, tempoh masa dan penjadualan, menentukan tempat serta perbelanjaan latihan.

d. Penilaian Program
Selepas latihan dilaksanakan, program mesti dinilai keberkesanannya untuk menentukan sama ada mencapai objektifnya atau tidak. Kirkpatrick (1959) mencadangakan penilaian mesti dibuat pada empat peringkat dengan empat soalan yang perlu diajukan:

  • Apa tindakbalas pelatih kepada latihan tersebut?
  • Apa yang pelatih telah pelajari?
  • Dalam cara apa gelagat pelatih telah berubah selepas latihan?
  • Bagaimana organisasi mendapat manfaat dari program latihan tersebut?
LATIHAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA LATIHAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA Reviewed by Kamaruddin Mahmood on 9:17:00 PTG Rating: 5

Tiada ulasan:

Dikuasakan oleh Blogger.