PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN


PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN

Pengurusan merupakan proses menentukan dan mencapai matlamat melalui perlaksanaan fungsi-fungsi pengurusan iaitu perancangan, pengorganisasian, kepimpimpinan dan kawalan dengan menggunakan sumber manusia, kewangan, bahan dan peralatan secara cekap dan berkesan.
Pengurusan melibatkan proses merancang, mengorganisasi, meimpin dan mengawal kesemua ahli organisasi untuk mencapai objektif organisasi. Ia adalah proses berterusan yang menumpu pada pencapaian matlamat melalui kerjasama dengan sumber-sumber organisasi. Pengurusan adalah penting bagi mencapai objektif organisasi.

1. FUNGSIAN PENGURUSAN

Fungsi pengurusan meliputi empat fungsi utama iaitu perancangan, pengorganisasian, kepimpinan dan pengawalan. Kesemua fungsi tersebut saling berkait dalam mencapai matlamat organisasi.
Fungsi-fungsi pengurusan


1. Perancangan
Proses menentukan matlamat organisasi dan membentuk tindakan-tindakan susulan yang diperlukan untuk mencapai matlamat tersebut. Perancangan adalah asas kepada fungsi-fungsi pengurusan yang lain.

2. Pengorganisasian
Proses mengatur dan menyelaras tugas -tugas dan sumber – sumber organisasi untuk melaksanakan pelan tindakan bagi mencapai matlamat organisasi.

3. Kepimpinan
Proses mempengaruhi dan memberi motivasi kepada pekerja untuk melakukan tugas supaya objektif organisasi dapat dicapai.

4. Pengawalan
Proses menilai prestasi organisasi dan mengambil tindakan pembetulan jika perlu agar matlamat dapat dicapai dengan berkesan. Fungsi ini berkait rapat dengan perancangan.

Hubungkait antara fungsian pengurusan


2. KEBERKESANAN DAN KECEKAPAN

Keberkesanan bermaksud melakukan sesuatu yang betul. Konsep ini berkaitan dengan pencapaian matlamat. Kecekapan ialah proses memaksimumkan hasil dengan kos yang minimum. Ia bermaksud melakukan sesuatu dengan cara yang betul. Konsep kecekapan berkait dengan penggunaan sumber atau input yang sedia ada secara optimum tanpa pembaziran. 
..... bersambung 

PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN Reviewed by Kamaruddin Mahmood on 12:23:00 PG Rating: 5

Tiada ulasan:

Dikuasakan oleh Blogger.