AKTIVITI DAN PELAKU EKONOMI


AKTIVITI DAN PELAKU EKONOMI

Terdapat empat pelaku ekonomi, iaitu sektor isi rumah, sektor firma, sektor kerajaan dan sektor luar Negara. Keempat-empat sektor ini mempunyai kaitan antara satu sama lain.

Isi Rumah
Isi rumah adalah unit penggunaan dalam ekonomi yang terdiri dari seorang individu, sekumpulan individu atau sebuah keluarga yang tinggal dalam sebuah rumah dan membuat keputusan ekonomi.
Isi rumah menghadapi masalah kekurangan pendapatan dan mengumpulkan pendapatan ahli-ahlinya untuk melakukan perbelanjaan yang diperlukan. Isi rumah memiliki sumber ekonomi seperti buruh, modal, tanah dan usahawan serta menawarkan sumber tersebut kepada firma dan kerajaan.
Sebagai balasan, isi rumah menerima pendapatan faktor daripada firma dan kerajaan. Seterusnya, isi rumah membelanjakan pendapatannya ke atas barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh firma dan membayar cukai kepada kerajaan.

Firma
Firma ialah unit organisasi yang merancang bagaimana sumber ekonomi yang terhad harus digunakan untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan. Firma meliputi pelbagai unit perniagaan samada perniagaan tunggal, perkongsian, syarikat sdn bhd, syarikat awam berhad dan koperasi.
Firma meminta sumber ekonomi daripada isi rumah untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan. Firma menawarkan barang dan perkhidmatan kepada isi rumah dan kerajaan. Dengan demikian, firma memperoleh pendapatan dalam bentuk hasil jualan. Firma juga perlu membayar cukai pendapatan kepada kerajaan iaitu sejumlah peratus yang ditetapkan oleh undang-undang atas dasar pendapatan firma. Contohnya bagi syarikat sendirian berhad dikenakan 25% dari pendapatan tahunan syarikat.

Kerajaan
Kerjaan adalah badan yang merancang, menurus dan melaksanakan kegiatan ekonomi sesebuah Negara bagi tujuan menstabilkan dan membangunkan ekonomi. Kerjaan memperolehi pendapatan dengan memungut cukai daripada isi rumah dan firma. Kerjaan meminta sumber ekonomi daripada isi rumah dan meminta barangan dan perkhidmatan daripada firma. Kerjaan juga membekalkan barang awam kepada isi rumah dan firma.

Sektor Luar Negara

Sektor luar Negara merujuk kepada sektor yang menjalankan urus niaga perdagangan antarabangsa. Firma akan mengeluar dan mengeksport barang dan perkhidmatan ke Negara lain yang seterusnya dibeli oleh isi rumah di Negara tersebut. Sebaliknya, isi rumah tempatan akan mengimport barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh firma di Negara lain. 
AKTIVITI DAN PELAKU EKONOMI AKTIVITI DAN PELAKU EKONOMI Reviewed by Kamaruddin Mahmood on 11:27:00 PTG Rating: 5

Tiada ulasan:

Dikuasakan oleh Blogger.