JENIS-JENIS KEPUTUSAN PEMBELIANJENIS-JENIS KEPUTUSAN PEMBELIAN

Keputusan pembelian pengguna terdiri daripada tiga proses mengikut jenis barang yang ditawarkan di pasaran iaitu: proses pembelian produk pengguna, proses pembellian produk baharu dan proses pembelian produk industri.

Proses Pembelian Produk Pengguna
Produk pengguna ialah barang akhir yang dibeli oleh pegguna untuk kegunaan perseorangan dan boleh digunakan terus. Proses pembelian produk melibatkan lima peringkat seperti berikut:
Mengenal pasti keperluan


Mencari maklumat


Menilai alternatif


Membuat keputusan pembelian


Gelagat selepas pembelian


Proses pembelian di atas hanya sesuai untuk pembelian produk biasa dan produk mewah. Untuk pembelian barang rutin dan barang mesti pengguna tidak perlu melalui semua peringkat.

Pada peringkat awal sebelum membeli sesuatu barang pengguna perlu mengenal pasti barang yang hendak dibeli dapat memenuhi kepuasannya. Kemudian pengguna akan mendapatkan maklumat lengkap berkenaan barang yang ingin dibeli daripada pelbagai sumber seperti sumber peribadi dan sumber awam.
Setelah memperoleh segala maklumat yang dikehendaki, pengguna akan menilai alternatif yang ada dalam satu set pilihan berdasarkan situasi pembelian yang dihadapi, budi bicara sendiri dan nasihat jurujual atau rakan.
Pada peringkat gelagat selepas pembelian pengguna akan mengenalpasti sama ada penggunaan barang yang dibeli memberikan kepuasan atau sebaliknya. Jika dia berpuas hati maka dia akan mempunyai gelagat yang positif terhadap barang tersebut dan mungkin akan membeli barang itu semula.

Proses Pembellian Produk Baharu
Produk baharu merupakan barang atau perkhidmatan yang dianggap baharu oleh pengguna. Produk itu mungkin telah wujud di pasaran untuk sesuatu tempoh masa. Namun, pengguna hanya mengetahui atau mempelajari produk tersebut untuk kali pertama dan membuat keputusan sama ada untuk menerimanya atau sebaliknya.

Proses pembelian produk baharu terdiri daripada lima peringkat seperti berikut:

Menyedari


Meminati


Menilai


Mencuba


Menerima

Pada peringkat kesedaran, pengguna menyedari kewujudan barangan baharu tetapi tidak mempunyai maklumat yang mencukupi tentang barang itu. Pengeluar harus menyampaikan maklumat yang secukupnya tentang barang baharu kepada pengguna melalui pengiklanan, promosi, pameran, demonstrasi dan sebagainya. Pengguna kemudian akan mencari maklumat terkini dan terperinci tentang barang tersebut melalui sumber samada peribadi atau awam.
Setelah mendapat semua maklumat yang dikehendaki, pengguna akan membuat pertimbangan untuk membeli atau tidak. Penilaian pembelian oleh pengguna bergantung kepada pengguna sendiri atau situasi pembelian.
Pada peringkat percubaan, pengguna akan mencuba barang itu untuk membuat keputusan yang lebih tepat. Sekiranya berpuas hati, pengguna akan membuat keputusan untuk menerima dan membeli barang itu.

Proses Pembelian Produk Industri.

Produk industri merujuk kepada barang yang dibeli oleh organisasi tertentu untuk digunakan secara langsung atau tidak langsung bagi tujuan pemprosesan penambahnilaian dalam mengeluarkan barang akhir. Produk industri tidak sesuai digunakan oleh isi rumah.


Proses pembelian produk industri merangkumi lapan peringkat seperti berikut:

 
Pada peringkat pertama, pengurusan organisasi akan mengenal pasti produk industri yang hendak dibeli untuk menyelesaikan masalah dan memenuhi keperluan organisasi. Pengurusan harus memastikan jenis bahan mentah dan barang modal yang diperlukan untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan.

Setelah masalah dan keperluan dikenalpasti, pengurusan akan menentukan ciri atau kriteria produk industri yang diperlukan dengan membuat spesifikasi produk seperti harga, kuantiti, kualiti dan jenama. Spesifikasi produk yang dibuat harus mengambil kira kelebihan dan kemampuan organisasi dari segi kewangan, tenaga kerja, kapasiti pengeluaran, kepakaran dan teknologi.

Pengurusan akan mencari maklumat tentang produk industri yang dapat memenuhi spesifikasi yang dikehendaki dan kemudian membuka tender untuk mencari pembekal yang terbaik. Rundingan pembelian dengan pembekal akan dilakukan setelah senarai pembekal dikenal pasti.

Rundingan ini akan melibatkan syarat-syarat perniagaan seperti harga, kuantiti, syarat pembayaran, syarat penghantaran dan khidmat selepas jualan. Pengurusan akan menentukan pembekal yang terbaik yang dapat menawarkan syarat perniagaan yang paling menarik dan member faedah yang lebih banyak kepada organisasi. Selepas pembelian dan barang telah digunakan, penilaian terhadap prestasi produk akan dilakukan. Ini untuk menentukan sama ada ingin meneruskan pembelian daripada pembekal tersebut atau tidak.


JENIS-JENIS KEPUTUSAN PEMBELIAN JENIS-JENIS KEPUTUSAN PEMBELIAN Reviewed by Kamaruddin Mahmood on 1:33:00 PG Rating: 5

Tiada ulasan:

Dikuasakan oleh Blogger.