PENGENALAN FIQH JINAYAH


PENGENALAN
Setiap manusia akan dipertanggungjawab di atas apa yang dilakukannya sama ada perbuatan itu baik atau pun buruk, samada ia kecil atau besar. Firman Allah:
Maka sesiapa berbuat kebajikan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya (dalam surat amalnya)
Dan sesiapa berbuat kejahatan seberat zarah, nescaya akan dilihatnya (dalam surat amalnya)
   Al Zalzalah ayat 7-8. 
Ayat ini menyatakan konsep  kebertanggungjawaban manusia dalam setiap tindakan. Oleh itu, jika manusia melakukan sesuatu perbuatan yang boleh menyebabkan kecederaan, kehilangan nyawa atau harta tentulah ia perlu dibalas.

PENGERTIAN JENAYAH.
Dari Segi Bahasa:
Segala perbuatan dosa dan tercela. Juga dikenali sebagai jarimah iaitu sesuatu perbuatan yang diharamkan oleh syara’ serta untuk menunjukkan satu perbuatan dosa atau keji.  Dalam bahasa Arab jinayat dipetik dari kata dasar jana, yajni yang bermaksud melakukan kesalahan.

Dari Segi Fuqaha:
Menurut istilah jumhur fuqaha ialah sesuatu perbuatan yang diharamkan  oleh syara’ samada ia dilakukan terhadap tubuh dan anggota serta harta yang boleh dikenakan hudud, qisas atau ta’zir.

FALSAFAH JENAYAH.
Peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah S.WT. untuk dilaksanakan dalam sesebuah negara bagi menjamin keadilan dan keselamatan ummah.

MANFAAT PENGAJARAN FIQH JENAYAH
1.   Menjaga keselamatan nyawa daripada berlaku berbunuhan sesama sendiri dan sebagainya
2.   Menjaga keamanan maruah di dalam masyarakat daripada segala fitrah tuduh-menuduh.
3.   Menjaga keamanan maruah di dalam harta benda dan nyawa daripada kecurian, ragut dan lain-lain.
4.   Berhubung dengan keamanan Daulah Islamiyah dan menyelenggarakan keselamatan diri.
5.   Berhubung dengan pembunuhan di antara orang-orang Islam dengan orang-orang kafir di dalam Daulah Islamiyah.

KONSEP HUKUM FIQH JENAYAH
Hukuman Hudud, Qisas, Diyat dan Takzir diperuntukkan dalam qanun fiqh jenayah syar`iyyah adalah bertujuan untuk menjaga prinsip perundangan Islam yang tertakluk di bawahnya lima perkara:
1. Menjaga Agama
Iaitu menjaga aqidah orang-orang Islam supaya tidak terpesong dari aqidah yang sebenar dan tidak menjadi murtad. Hukum jinayah Islam membawa konsep untuk menjaga kesucian agama dipermainkan. Orang Islam mesti berpegang teguh degan agama dan tidak boleh menukar agama setelah beriman. Orang yang  murtad akan disuruh bertaubat terlebih dahulu dan sekiranya dia enggan bertaubat maka hukuman bunuh akan dikenakan ke atas mereka. Sabda Nabi SAW yang bererti: “barangsiapa yang menukar agama hendaklah dibunuh.” (Riwayat Muslim).
2. Menjaga Nyawa 
Iaitu menjaga jiwa seseorang dari dibunuh termasuklah menjaga anggota tubuh badan seseorang dari dicederakan atu dirosakkan. Nyawa adalah hak milik mutlak Allah, ia hanya amanah yang Allah berikan dan perlu dijaga sebaik mungkin. Syariat islam melarang membunuh diri atau orang lain kecuali dengan hak iaitu orang yang membunuh dengan sengaja, orang yang melakukan zina dan orang yang murtad.  Sesiapa yang membunuh manusia atau mencederakan anggota tubuh badan mereka itu dengan sengaja wajib dijatuhkan hukuman Qisas atau Diyat.
3. Menjaga Akal Fikiran 
Iaitu memelihara akal fikiran manusia dari kerosakan disebabkan minum arak atau minuman-minuman yang memabukkan. Mereka yang meminum arak wajib dijatuhkan hukuman sebat tidak lebih dari lapan puluh kali sebat.
4. Menjaga Keturunan 
Iaitu memelihara manusia dari melakukan perzinaan supaya nasab keturunan, perwalian dan pewarisan anak-anak yang lahir hasil dari persetubuhan haram itu tidak rosak. Orang yang melakukan perzinaan wajib dijatuhkan hukum sebat dan rejam.
5. Menjaga Harta Benda
Iaitu memelihara harta benda manusia dari dicuri dan dirompak dengan menjatuhkan hukuman potong tangan ke atas pencuri, dan menjatuhkan hukuman mati atau potong tangan dan kaki kedua-duanya sekali atau dibuang negeri ke atas perompak.

TUJUAN HUKUM JENAYAH ISLAM

Antara tujuan penetapan hukum jinayah ialah:

1.    Hukuman jenayah yang ditetapkan bertujuan untuk membasmi dan mencegah kerosakan baik pada diri, agama dan masyarakata serta Negara.

2.    Untuk membawa pengajaran dan pembalasan yang setimpal dan tujuan kebaikan dan kemaslahatan.

3.    Islam juga mensyariatkan hukuman jenayah yang bertujuan untuk mencegah dan memberi pengajaran serta peringatan supaya tidak mengulangi perbuatan tersebut.

4.    Ia juga bertujuan menakutkan orang lain supaya tidak terjebak dengan kegiatan yang sedimikian. Ini ialah maslahat untuk pencegahan supaya perkara tersebut terhapus sama sekali dalam masyarakat.

5.    Untuk menghapus dosa penjenayah dan melepaskan mereka dari azab yang pedih di akhirat nanti. Malah, sebelum melaksanakan hukuman, pemerintah atau yang melaksanakan hukuman akan meminta penjenayah bertaubat terlebih dahulu.

 

JENIS-JENIS HUKUM JENAYAH ISLAM

 Hukum-hukum jenayah Islam terbahagi kepada ;


(a)  Hukum Hudud
(b)  Hukum Qisas
(c)  Hukum Ta’zir
PENGENALAN FIQH JINAYAH PENGENALAN FIQH JINAYAH Reviewed by Kamaruddin Mahmood on 10:56:00 PTG Rating: 5

Tiada ulasan:

Dikuasakan oleh Blogger.