PRINSIP MENS REAPRINSIP MENS REA

Elemen kedua yang perlu ada bagi mewujudkan tanggungan atau liabiliti jenayah adalah niat jahat atau mens reaActus reus menjadi jenayah apabila disertai mens rea yang sesuai dengannya. Secara literal, mens rea bermaksud minda yang bersalah, tetapi konsep sebenarnya adalah lebih luas lagi. Mungkin ada mens rea tetapi tidak wujud minda yang bersalah atau tidak perasaan bersalah atas apa yang dilakukan.
Mens rea digambarkan oleh Glanville Williams sebagai satu elemen mental yang diperlukan bagi sesuatu jenayah. Elemen mental ini boleh jadi dalam bentuk niat bagi melakukan satu perbuatan atau bagi menghasilkan satu kesan, dan boleh jadi juga dalam bentuk kecuaian sehingga terhasil perbuatan ataupun kesan itu.

Seksyen 299 KK telah menetapkan konsep mematikan orang dengan sengaja (cupable homicide) iaitu:
 - dengan niat menyebabkan kematian, atau
- dengan niat menyebabkan kecederaan badan yang seperti menyebabkan kematian, atau
- dengan pengetahuan bahawa seperti dengan tindakan tersebut menyebabkan kematian
Perkataan ‘dengan niat’ dan ‘pengetahuan’ dalam seksyen di atas adalah jelas menunjukkan kehadiran satu keadaan minda positif dan ia satu keperluan mens rea yang diperlukan untuk membentuk kesalahan tersebut.
Peruntukan-peruntukan yang serupa terdapat di dalam seksyen-seksyen berikut:
Seksyen 142
Barangsiapa, yang mengetahui akan hal-hal yang menjadikan sesuatu perhimpunan suatu perhimpunan yang menyalahi undang-undang, dengan sengaja masuk perhimpunan itu, atau masih berada di dalamnya, adalah dikatakan menjadi seorang anggota suatu perhimpunan yang menyalahai undang-undang. 
Seksyen 275
Barangsiapa, yang mengetahui apa-apa dadah atau ubatan telah dicampur dengan benda yang kurang baik secara yang mengurangkan mujarabnya, mengubah kuasanya, atau menjadikannya berbahaya, menjualnya atau menawar atau menunujukkannya untuk jualan........
Seksyen 304A
Barangsiapa menyebabkan kematian seserang dengan melakukan apa-apa perbuatan gopoh atau cuai yang tidak terjumlah kepada mematikan orang dengan salah, hendaklah disiksa ....
Seksyen 378
Barang siapa yang bermaksud hendak mengambil dengan curangnya apa-apa hartaalih daripada milik mana-mana orang dengan tiada kerelaan orang itu,menggerakkan harta itu dengan tujuan hendak mengambilnya, adalah dikata melakukan kesalahan mencuri.
Perkataan lain yang digunakan oleh KK bagi menggambarkan “state of mind’ ialah:
a.    Dengan sengaja (voluntarily) dibawah s.377mengenai kesalahan luar tabiat.
b.    Memperdayakan (fraudulently / dishonestly) dibawah s.415mengenai kesalahan tipu.
c.    Dengan buasnya (wantongly) dibawah s.153 mengenai kesalahan dengan buasnya mendatangkan bangkitan marah dengan niat menyebabkan rusuhan.
d.    Dengan jahatnya (malignantly) dibawah s.270 mengenai kesalahan perbuatan jahat yang mungkin merebakkan kejangkitan apa-apa penyakit berbahaya kepada nyawa.
e.    Secara tak jujur atau jahatnya (corruptly and maliciously) dibawah s.219 dan s.220. Seksyen 219 mengenai kesalahan penjawat awam dalam pembicaraan kehakiman suatu perintah menjatuhkan hukuman berlawanan dengan undang-undang. Manakla s.220 mengenai hukuman supaya dibicarakan di Mahkamh Tinggi tetapi melakukan perbuatan yang berlawanan dengan undang-undang.


Dalam kes PP v. CHONG CHAI, 
[2006] 3 MLJ 612 mens rea adalah merujuk kepada niat yang berupa elemen mental dan tidak dapat dibuktikan secara nyata. Tidak hairanlah jika sekiranya perkara ini kelihatan mustahil mendapatkan keterangan secara nyata bagi membuktikan niat individu. Walaubagaimanapun, perkara ini dapat disimpulkan daripada keterangan yang tidak nyata dengan merujuk kepada fakta kes dan keadaan persekitaran pada masa kejadian itu berlaku.

Menurut kes Tham Kai Yau v. PP, niat ialah keadaan mental individu yang dapat disimpulkan berdasarkan perbuatan individu itu. Niat membunuh dapat disimpulkan daripada keadaan kecederaan yang ditanggung oleh mangsa. Sudah menjadi tugas dan tanggungjawab hakim bagi membuat tafsiaran berkaitan niat tertuduh berdasarkan fakta kes yang dibentangkan di hadapannya.

Dalam kes Tan Buck Tee v. PP, [1961] 1 MLJ 176
 menjelaskan dalam kes-kes pembunuhan, persoalan perihal niat tertuduh ketika melakukan pembunuhan adalah sangat penting.

Bagi mengenal pasti niat penjenayah, bentuk perbuatan, tahap keseriusan, dan sasaran perbuatan jenayah dapat memberi gambaran maksud yang mahu dicapai olehnya.

Sebagai contoh dalam kesalahan mematikan orang, tikaman dan bahagian anggota tubuh yang ditikam dapat memberi gambaran niat pembunuh, sama ada mahu mangsanya mati ataupun hanya mahu mencederakannya sahaja. Apabila seseorang tertuduh menikam senjata tajam ke bahagian perut seseorang dengan kekuatan yang mencukupi bagi menembusi perut dan organ dalaman, tidak syak lagi beliau sebenarnya berniat menyebabkan kecederaaan yang pada kebiasaannya boleh membawa maut.
PRINSIP MENS REA  PRINSIP MENS REA Reviewed by Kamaruddin Mahmood on 8:49:00 PTG Rating: 5

Tiada ulasan:

Dikuasakan oleh Blogger.