APA ITU PENYELIDIKAN PEMASARAN?
PENYELIDIKAN PEMASARAN

Penyelidikan pemasaran merupakan satu proses mereka bentuk, mengumpul, menganalisis dan melaporkan data yang relevan secara sistematik tentang situasi pemasaran spesifik yang dihadapi oleh organisasi.
Setiap organisasi memerlukan penyelidikan pemasaran untuk membantu pengurusan membuat keputusan keputusan pemasaran yang lebih tepat dan berkesan. Penyelidikan pemasaran melibatkan pelbagai aktiviti yang penting. Antaranya ialah menjalankan kajian ke atas potensi pemasaran dan syer pasaran, membuat penilaian berhubung dengan kepuasan pengguna dan gelagat pembelian serta membuat kajian tentang campuran pemasaran.

Kepentingan Penyelidikan Pemasaran
1. Mengenal Pasti Pasaran Sasaran
Penyelidikan pemasaran membekalkan semua maklumat yang berkaitan dengan pengguna di pasaran seperti umur, jantina, pendapatan, corak pembelian dan sebagainya. Ini akan membantu pemasar memberika tumpuan kepada pasaran sasaran tertentu dengan menawarakan barang dan perkhidmatan yang bersesuaian dengan pengguna.

2. Menentukan Keputusan Pemasaran Strategi
Maklumat penyelidikan pemasaran dapat menyediakan satu garis panduan kepada pemasar untuk menganalisis potensi sesuatu produk baharu sebelum dipasarkan di pasaran. Pemasar boleh membentuk satu strategi pemasaran yang berkesan apabila ingin memperkenalkan satu produk baharu kepada pengguna.

3. Meningkatkan Jualan Dan Keuntungan Syarikat
Melauli penyelidikan pemasaran, pemasar dapat memahami keperluan dan kehendak pengguna secara lebih mendalam. Ini akan member peluang kepada pemasar mengeluarkan produk yang benar-benar dapat memenuhi kehendak pengguna dan menjadikannya lebih menarik. Seterusnya saiz jualan akan meningkat dan keuntungan juga akan meningkat.

4. Meningkatkan Daya Saing Dalam Pasaran
Penyelidikan pemasaran juga membolehkan pemasar lebih memahami kaedah operasi dan strategi pemasaran yang digunakan oleh pesaing mereka. Melalui penyelidikan ini pemasar dapat mereka bentuk startegi yang berdaya saing dan mampu mengatasi pesaing bagi mengekalkan kedudukan dalam pasaran.

5. Menangani Ketidakpastian Persekitaran Perniagaan

Penyelidikan pemasaran boleh membantu pemasar membuat ramalan atau unjuran yang lebih tepat tentang corak perbelanjaan pengguna, pola jualan produk serta keadaan ekonomi dan pasaran.
APA ITU PENYELIDIKAN PEMASARAN? APA ITU  PENYELIDIKAN PEMASARAN? Reviewed by Kamaruddin Mahmood on 2:06:00 PG Rating: 5

Tiada ulasan:

Dikuasakan oleh Blogger.