PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN KEWANGAN



PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN KEWANGAN


1. PENGENALAN
Apakah yang dimaksudkan dengan kewangan? Sebenarnya soalan ringkas ini sukar diberikan jawapan yang benar-benar tepat kerana definisi kewangan itu sendiri adalah pelbagai.
Ahli-ahli ekonomi menyatakan bahawa satu nilai aset berdasarkan aliran tunai pada masa depan yang ia akan berikan  dan akauntan akan menyediakan maklumat yang seakan-akan sama saiz aliran tunai tersebut.  Kewangan akan muncul ditengah-tengah dan diluar antara kedua-dua bidang tersebut, jadi, mereka yang terlibat dalam bidang kewangan juga mesti mempunyai pengetahuan dalam bidang ekonomi dan perakaunan.
Pada amnya kewangan meliputi tiga bidang utama iaitu:
a.    Pengurusan kewangan atau kewangan korporat – focus kepada keputusan-keputusan berapa banyak dan jenis aset yang perlu dimiliki, bagaimana meningkatkan modal yang diperlukan untuk membeli aset dan bagaimana menjalankan syarikat bagi memaksimakan keuntungan.
b.    Pasaran modal – berkait dengan pasaran dimana kadar faedah, harga saham dan bon ditentukan. Ia juga berkait dengan institusi kewangan dan broker saham, bank dan bank peaburan serta institusi yang berkait dengannya.
c.    Pelaburan – berkait dengan saham dan bon termasuk analisa sekuriti, teori portfolio dan analisa pasaran.  

2. KEPENTINGAN PENGURUSAN KEWANGAN
Mengapa pengurusan kewangan itu penting?  Ini adalah  soalan asas yang perlu dijawab oleh setiap mereka yang belajar atau beramal sebagai pengurus kewangan. Tiada siapa yang akan menafikan bahawa wang itu penting dan peranan wang dalam kehidupan seseorang adalah amat berkesan.
Secara peribadi apakah kegunaan wang kepada seseorang? Ia digunakan untuk membeli keperluan, membayar pelbagai jenis bil utiliti, membayar pelbagai perkhidmatan yang dilanggani oleh seseorang individu. Dari mana pula datangnya wang ini, sebahagian besar adalah dari gaji atau upah pekerjaan ataupun dari keuntungan sesuatu perniagaan. Hanya jumlah yang kecil yang memperolehi wang dari sumbangan seperti hadiah, bantuan atau pusaka.  Pendapatan dan perbelanjaan mestilah diuruskan dengan betul agar individu tersebut tidak terjerat dengan masalah kewangan iaitu apabila perbelanjaan melebihi pendapatan. Selain perbelanjaan, sebahagian dari pendapatan juga digunakan untuk simpanan dan pelaburan. Itulah gambaran asas pengurusan kewangan.
Berdasarkan asas pengurusan kewangan tersebut adalah jelas bahawa kepentingan pengurusan kewangan bukan terhad ke atas pengurus kewangan sahaja, malah setiap individu dan dalam konteks perniagaan ia adalah tanggungjawab setiap jabatan atau fungsi pengurusan. Sebagai contoh bahagian operasi teknikal perlu mengetahui pengurusan kewangan bagi menguruskan keperluan kewangan pembelian alat kelengkapan, bahan mentah dan sumber manusia dengan mengambil kira jangkaan pendapatan yang akan diperolehi. Bagi para pelajar, tidak kira mereka belajar dalam bidang pengajian yang mana, tetapi mereka juga perlu mengetahui pengurusan kewangan untuk melengkapkan kemahiran mereka .
Secara amnya terdapat lima sebab mengapa seseorang itu perlu belajar pengurusan kewangan, iaitu:
a.    Menguruskan sumber pendapatan
b.    Berurusan dengan dunia perniagaan
c.    Memperolehi pekerjaan yang menarik
d.    Memberi kuasa pemilihan kepada masyarakat
e.    Mengembangkan daya pemikiran
Pengetahuan pengurusan kewangan bertujuan untuk membantu individu atau organisasi  membuat keputusan pelaburan, keputusan pembiayaan dan pengurusan aset.


3. KLASIFIKASI KEPUTUSAN PENGURUSAN KEWANGAN
Pengurus kewangan mempunyai tanggunjawab dalam tiga bidang yang penting iaitu: keputusan pelaburan, keputusan pembiayaan dan keputusan dividen.
Keputusan Pelaburan
Keputusan pelaburan berkait rapat dengan aset (aset semasa dan aset tetap) dalam penyata kunci kira-kira. Antara keputusan yang terlibat ialah sama ada syarikat perlu melabur di dalam inventori, akaun belum terima atau sekuriti boleh pasar (aset semasa) bagi memastikan tidak berlakunya pembaziran dana. Pelaburan dalam aset tetap juga perlu diberi pertimbangan bagi memastikan aset tetap tidak terbiar.
Keputusan Pembiayaan
Keputusan pembiayaan pula melibatkan bahagian akaun liability dan ekuiti dalam penyata kira-kira. Apa yang perlu diputuskan ialah dri mana sumber kewangan boleh diperolehi. Ia akan melibatkan penerbitan saham yang kan dilanggan oleh pemegang-pemegang saham atau mendapatkan pinjaman. Penerbitan saham akan menambah pemegang-pemegang saham dalam syarikat dan perlu bijak mengendalikan mereka supaya matlamat syarikat tidak terjejas. Contohnya pemegang saham akan membuat undi yang bertentangan dengan kehendak pengurusan juga perlu mengendalikan bayaran dividen yang setimpal dengan pelaburan mereka. Manakala Pinjaman akan mengurangkan keuntungan dan meningkatkan belanja faedah. Keputusan yang tepat adalah penting bagi mengelakan syarikat terjerumus ke dalam kancah krisis kewangan.
Keputusan Dividen
Dividen ialah keuntungan yang dibayar kepada pemegang saham dalam syarikat. Keputusan ini penting kerana ia akan memberi impak kepada pemegang saham dan akan mempengaruhi harga saham. Keputusan yang dibuat adalah untuk menentukan jumlah atau nisbah dividen kepada pemegang saham. Ia juga berkait dengan peraturan pembayaran dividen yang telah ditetapkan oleh syarikat. Isu akanmenjadi lebih rumit jika terdapat lebih dari satu kelas pemegang saham.

4. MATLAMAT SYARIKAT
Matlamat sesuatu organisasi perniagaan adalah untuk memaksimumkan keuntungan, mengurangkan perbelanjaan dan memaksimumkan pasaran saham mereka.
Memaksimumkan keuntungan adalah matlamat utama syarikat dengan membuat lebih banyak wang dan mengekalkannya. Keuntungan diukur dari nisbah margin keuntungan yang diperolehi oleh syarikat setelah mendapat jumlah hasil jualan. Ada tiga jenis margin yang digunakan iaitu: margin untung kasar, margin operasi dan margin untung bersih.
Syarikat menggunakan kawalan kos bagi mengurangkan perbelanjaan mereka dengan mengenal pasti dan menilai semula perbelanjaan yang samada kos tersebut adalah munsabah dan mampu memberi keuntungan. Untuk mendapat keuntungan yang maksimum, syarikat bukan sahaja memerlukan pendapatan yang banyak tetapi juga mengurangkan kos dengan membuat kawalan.

Bagi sebuah syarikat awam berhad memaksimumkan kekayaan pemegang saham adalah matlamat utama kerana pemegang saham adalah pemilik syarikat tersebut. Pihak pengurusan syarikat hendaklah memastikan pemegang saham akan dibayar dividen yang tinggi bagi setiap saham yang mereka langgani dalam syarikat tersebut.
Salah satu cara bagi memastikan kekayaan pemegang saham ialah dengan memaksimumkan harga saham syarikat tersebut. Ia diukur melalui pendapatan sesaham atau earning per share (EPS). Harga saham syarikat boleh dijadikan sebagai indeks prestasi atau kemajuan syarikat. Ia bergantung kepada beberapa faktor:
a.    Pendapatan dijangka sesaham – pendapatan yang dijangka oleh para pelabur apabila membuat pembelian saham
b.    Masa aliran perolehan – iaitu tempoh masa yang diambil oleh peminjam untuk mendapatkan keuntungan
c.    Risiko pendapatan dijangka – keberangkalian menerima keuntungan atau kerugian dalam pelaburan tersebut
d.    Kegunaan pinjaman – tujuan pinjaman dibuat
e.    Polisi dividen – polisi yang dilaksankan oleh syarikat dalam pengagihan dividen saham syarikat

5. ISU AGENSI
Ada pelbagai entity perniagaan: milikan tunggal, perkongsian, perkongsian lianiliti  terhad dan juga syarikat. Klasifikasi syarikat dibahagikan kepada samada ia adalah sebuah syarikat persendirian atau awam. Semua entiti yang disebutkan termasuk syarikat persendirian biasanya diurus dan dikawal oleh pemilik atau pemegang saham, tetapi awam adalah mustahil kerana jumlah anggotanya adalah ramai (sekurang-kurangnya 50 orang hingga infiniti). Maka, pengurusan diserahkan kepada sekumpulan pihak pengurusan yang lain.
Isu agensi wujud apabila syarikat melantik pihak pengurusan (agen) untuk menentukan keputusan kewangan syarikat. Pemilik syarikat adalah pemegang-pemegang saham dan agen adalah pihak yang melakukan pengurusan dan menentukan keputusan-keputusan syarikat.
Dalam agensi wujud dua hubungan iaitu:
a.    Hubungan principal dan agen dimana agen memperolehi kuasa yang diberikan oleh principal untuk bertindak bagi pihak dan kepada principal
b.    Hubungan antara principal dan pihak ketiga melalui keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh agen.
Isu ini wujud apabila keputusan yang diambil boleh mengurangkan kekayaan pemegang saham sedangkan kuasa yang diberi kepada mereka bertujuan memaksimumkan keuntungan pemegang saham.
Hubungan Principal dan Agen
Hubungan ini lebih tepat dinamakan sebagai hubungan pemegang saham dengan pihak pengurusan. Pihak pengurusan akan lebih mengutamakan kekayaan diri, jaminan kerjaya dan mengurangkan risiko dan beban kerja. Contohnya pihak pengurusan akan meningkatkan pertumbuhan syarikat bagi mengelakkan berlaku pengambil-alihan syarikat oleh pihak lain. Pengambilihan akan berkemungkinan pengurus akan disingkirkan. Bagi pemegang saham, pengambilalihan akan memberi keuntungan yang maksimum. Di sini akan wujud satu ‘konflik’ kepentingan antara pengurusan dan pemegang saham. 
Hubungan Principal dan Pihak Ketiga
Hubungan yang lebih tepat ialah antara pemegang saham dan pihak pemberi hutang dimana pemberi hutang akan memberi pinjaman kepada syarikat berdasarkan risiko yang akan ditanggung, struktur modal syarikat dan struktur modal pada masa kan dating. Ini akan memberi kesan kepada aliran tunai syarikat yang mana faktor utama pemebri hutang akan membuat penilaian. Pemegang saham mempunyai kawalan untuk membuat keputusan melalu pengurus yang dilantik. Oleh keran, pemegang saham akan membuat keputusan tas kepentingan mereka, maka akan timbul isu agensi antara pemberi hutang dan pemegang saham. Sebagai contoh pihak pengurusan membuat pinjaman untuk memberi keuntungan kepada pemegang saham tetapi ia akan menghadapi kekurangan aliran tunai, pihak pemberi pinjaman tentunya akan lebih berhati-hati dengan situasi ini.
Cara mengatasi isu agensi
Pemegang saham boleh melakukan beberapa tindakan berikut:
a.    Sistem pampasan yang wajar dan berkesan
b.    Campurtangan langsung oleh pemegang saham dalam pengurusan
c.    Ancaman pembuangan kerja

d.    Ancaman pengambilalihan syarikat  
PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN KEWANGAN PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN KEWANGAN Reviewed by Kamaruddin Mahmood on 11:01:00 PTG Rating: 5

Tiada ulasan:

Dikuasakan oleh Blogger.