MEMAHAMI PROSES PENYELIDIKAN PEMASARAN

PROSES PENYELIDIKAN PEMASARANProses penyelidikan pemasaran melibatkan empat langkah seperti berikut:

1. Mengenal Pasti Masalah Dan Menetapkan Objektif Penyelidikan
Pada peringkat ini, penyelidik pemasaran akan mengenal pasti dan mengkaji secara terperinci masalah pemasaran yang wujud dalam organisasi atau persekitaran. Masalah tersebut kemudian diterjemahkan kepada objektif penyelidikan yang spesifik. Pernyataan masalah dan objektif penyelidikan akan digunakan untuk membimbing seluruh proses penyelidikan pemasaran.

2. Membentuk Rancangan Penyelidikan
Seterusnya, satu rancangan penyelidikan yang berkesan akan dibentuk untuk mengumpul semua maklumat yang diperlukan dalam penyelidikan pemasaran seperti jenis maklumat yang diperlukan, sumber maklumat, tempoh pengumpulan maklumat, kos yang terlibat serta kaedah pengumpulan dan penganalisisan maklumat.

3. Melaksanakan Penyelidikan Dan Menganalisi Data
Usaha pengumpulan data boleh dijalankan oleh jabatan penyelidikan pemasaran atau firma perundingan dari luar organisasi. Data yang dikumpul harus relevan, tepat, diterima umum dan tidak berat sebelah. Penyelidik pemasaran harus memproses dan menganalisis data yang diperoleh kepada maklumat yang sesuai untuk membuat keputusan pemasaran dengan menggunakan beberapa kaedah berstatistik dan model keputusan.

4. Mengiterpretasikan Dan Melapor Penemuan
Penyelidik pemasaran akan mentafsir, merumus dan melaporkan hasil analisis penyelidikan pemasaran kepada pengurusan organisasi. Penyelidik harus membentangkan penemuan utama yang boleh difahami oleh pengurusan dan berguna dalam pembuatan keputusan pemasaran.
MEMAHAMI PROSES PENYELIDIKAN PEMASARAN MEMAHAMI PROSES PENYELIDIKAN PEMASARAN Reviewed by Kamaruddin Mahmood on 8:14:00 PTG Rating: 5

Tiada ulasan:

Dikuasakan oleh Blogger.