JENAYAH MINUM ARAK SEBAGAI HUKUM HUDUD
KESALAHAN MINUM ARAK

PENGERTIAN ARAK
Arak adalah segala bahan yang memabukkan sebab meminumnya, baik diproses dari buah tamar, anggur, gandum, nira, tapai, beras atau sebagainya. Tidak kira mabuk itu kerana meminum atau tidak, banyak atau sedikit tetapi yang penting minuman tersebut adalah memabukkan.
Minum arak secara yang lebih luas ialah meminum minuman yang memabukkan dan menghilangkan kewarasan akal.

PENGHARAMAN ARAK
Pengharaman arak berlaku secara tiga peringkat. Pada peringkat pertama, Allah SWT hanya menceritakan keburukan arak dan bagi sahabat yang warak, ayat ini cukup menjadi dalil untuk tidak minum arak.
Mereka bertanya kepadamu (Wahai Muhammad) mengenai arak dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya ada dosa besar dan ada pula beberapa manfaat bagi manusia tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya dan mereka bertanya pula kepadamu: Apakah yang mereka akan belanjakan (dermakan)? Katakanlah: "Dermakanlah - apa-apa) yang berlebih dari keperluan (kamu). Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu ayat-ayatNya (keterangan-keterangan hukumNya) supaya kamu berfikir:
(Al-Baqarah 2:219)

Pada peringkat kedua, Allah SWt mengharamkan arak ketika melakukan ibadah solat sahaja.
FirmanNya:
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu hampiri sembahyang (mengerjakannya) sedang kamu dalam keadaan mabuk, hingga kamu sedar dan mengetahui akan apa yang kamu katakan. Dan janganlah pula (hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan Junub (berhadas besar) - kecuali kamu hendak melintas sahaja - hingga kamu mandi bersuci. Dan jika kamu sakit, atau sedang dalam musafir, atau salah seorang di antara kamu datang dari tempat buang air, atau kamu bersentuh dengan perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air (untuk mandi atau berwuduk), maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah - debu, yang suci, iaitu sapukanlah ke muka kamu dan kedua tangan kamu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, lagi Maha Pengampun.
(An-Nisaa' 4:43) |


Pada peringkat ketiga barulah arak diharamkan terus sebagaimana firmanNya:
Wahai orang-orang yang beriman! Bahawa sesungguhnya arak, dan judi, dan pemujaan berhala, dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah, adalah (semuanya) kotor (keji) dari perbuatan Syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya.
(Al-Maaidah 5:90)

Dalam hadis-hadis nabi SAW juga banyak diriwayatkan tengtang pengharaman arak.
Antaranya:

Artinya: sesuatu yang memabukkan banyak atau sedikit adalah haram

Artinya:
Tiap-tiap yang memabukkan adalah haram (Muslim)

Artinya:
Allah SWT telah melaknat arak, peminumnya, pemberi minum, penjual, pembeli, pemerahnya, orang yang diperah untuknya, pembawa dan orang yang dibawa kepadanya arak itu.
Pesalah meminum arak dikenakan had sebatan 40 kali berdasarkan hadis riwayat Imam
Bukhari:

Artinya : Rasulullah SAW telah menyebat pesalah minum arak sebanyak 40 kali dan Abu Bakar juga berbuat demikian.
Dalam satu hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad

Artinya: sesiapa yang minum arak maka sebatlah ia

SABIT HAD MINUM ARAK
1. Pengakuan peminumnya sendiri dengan syarat yang cukup
2. Disaksikan oleh 2 orang lelaki atau seorang lelaki dan 2 orang perempuan yang adil dan cukup syaratnya.
3.  Bahan yang memabukkan itu dalam bentuk minuman
4. Mengambil minuman yang memabukkan itu melalui mulut dan sekurang-kurangya sampai ke halkum.
5. Ia dilakukan secara sukarela, tidak dipaksa.

HIKMAH PENGHARAMAN ARAK
1. Meminum arak boleh melemahkan akal fikiran
2. Menghilangkan kewarasan akal
3. Membahayakan kesihatan seperti terkena penyakit barah
4. Membazirkan wang
5. Sanggup melakukan apa sahaja tanpa rasa malu
6. Salah satu dosa besar
7. Membahayakan diri sendiri dan orang lain seperti memandu ketika mabuk

JENAYAH MINUM ARAK SEBAGAI HUKUM HUDUD JENAYAH MINUM ARAK SEBAGAI HUKUM HUDUD Reviewed by Kamaruddin Mahmood on 8:39:00 PTG Rating: 5

Tiada ulasan:

Dikuasakan oleh Blogger.