CIRI-CIRI PERKONGSIAN LIABILITI TERHAD

 


1. LATAR BELAKANG

Perkongsian adalah format perniagaan yang sudah lama diamalkan di Malaysia. Sesuatu perkongsian tertakluk kepada Akta Perkongsian 1961[1] tetapi didaftarkan dibawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956[2].

Formaliti bagi penubuhan dan pengurusan perkongsian amat ringkas dan tidak memerlukan pelaporan selain pembaharuan pendaftaran perniagaan. Setiap rakan kongsi adalah agen bagi rakan kongsi yang lain. Ini bermakna tindakan mana-mana rakan kongsi boleh mengikat liabiliti rakan-rakan kongsi yang lain dengan pihak ketiga. Ada situasi dimana ia menjadi tidak adil kepada rakan kongsi yang lain.

Perkongsian Liabiliti Terhad (selepas ini disebut sebagai PLT) diperkenalkan sebagai satu wadah perniagaan alternatif yang dikawal selia di bawah Akta Perkongsian Liabiliti Terhad 2012[3] yang menggabungkan ciri-ciri sebuah syarikat dan perkongsian konvensional.

 

Apabila PLT didaftarkan di bawah Akta Perkongsian Liabiliti Terhad 2012, maka peruntukan-peruntukan dibawah Akta perkongsian 1961 dan kaedah-kaedah ekuiti dan common law yang terpakai kepada perkongsian, tidak akan digunapakai keatas PLT[4].

 

2. CIRI-CIRI DAN KEUPAYAAN PLT

Konsep asas sebuah Perkongsian Liabiliti Terhad ialah ia tetap suatu perkongsian tetapi rakan-rakan kongsi menikmati ciri-ciri sebagai sebuah perbadanan iaitu pengasingan entiti undang-undang antara rakan-rakan kongsi dan PLT iaitu konsep sebuah perbadanan seperti sebuah syarikat.

 

2.1 PERSONALITI UNDANG-UNDANG BERASINGAN

Sebagai sebuah perbadanan (body corporate) PLT akan mempunyai personaliti undang-undang yang berasingan dari rakan-rakan kongsi PLT tersebut.[5] .

Apa-apa hutang dan obligasi PLT akan ditanggung dan dibayar daripada harta PLT tersebut dan bukan daripada harta rakan-rakan kongsinya. Dalam kes perkongsian konvensional, rakan-rakan kongsi mempunyai liabiliti tidak terhad secara bersesama dan berasingan (jointly and severally liable) dengan firma perkongsian itu.

 

Konsep perbadanan dan pengasingan entiti undang-undang juga wujud di bawah peruntukan Akta Syarikat 2016 (dan akta-akta syarikat yang terdahulu)[6]. Konsep ini telah digariskan dalam kes Solomon v Solomon & Co Ltd[7] yang menjadi teras kepada kewujudan

sebuah perbadanan. Walaupun kes ini berkenaan dengan syarikat tetapi dari segi konsep ia juga terpakai kepada PLT. Syarikat adalah orang disisi undang-undang (persona at law) dan mempunyai identiti undang-undang yang tersendiri[1].

 

Walaubagaimanapun, PLT berbeza dari syarikat dalam beberapa perkara, seperti:

a.    Tiada keluaran saham

b.    Fleksibiliti membuat keputusan

c.    Tiada keperluan formal untuk mengadakan Mesyuarat Agung Tahunan

d.    Tiada keperluan untuk mengemukakan penyata kewangan kepada SSM

e.    Akaun tidak perlu diaudit

2.2 PERWARISAN KEKAL

PLT juga mempunyai ciri Perwarisan kekal yang bermakna selagi ia tidak dibatalkan pendaftaran oleh Pendaftar PLT maka ia tetap wujud sebagai sebuah PLT[2]. Apa-apa perubahan mengenai rakan-rakan kongsi PLT tidak akan memberi kesan kepada kewujudan, hak-hak dan liabiliti-liabiliti PLT[3]. PLT tidak akan terbubar sekiranya ada rakan kongsi yang keluar dari PLT. Namun, jika jumlah rakan kongsi hanya tinggal satu orang (yang disifatkan sebagai bukan lagi satu perkongsian), maka ia menjadi satu kesalahan yang boleh dihukum.[4]

Konsep perwarisan kekal dalam syarikat wujud dalam kes Abdul Aziz B Atan & 87 Ors v Ladang Rengo Malay Estate Sdn Bhd[5].

 

2.3 MENDAKWA DAN DIDAKWA

PLT mempunyai keupayaan tanpa had untuk mengambil tindakan undang-undang dan diambil tindakan atas nama PLT sendiri bukan atas nama rakan-rakan kongsi.[6] Berbeza dengan perkongsian biasa yang mana tindakan undang-undang akan diambil atas nama rakan-rakan kongsi. Dalam undang-undang syarikat peraturan ini dinamakan sebagai ‘Proper Plaintiff Rule’ yang diambil dari prinsip kes Foss v Harbottle.[7]

Hak, liabiliti, aset  dan harta milik syarikat bukan milik pegawai atau rakan kongsi PLT atau mana-mana orang yang mengasaskan PLT tersebut.[8]  Ini kerana PLT mempunyai keupayaan untuk memperoleh, mempunyai, membangunkan dan memegang atau melupuskan harta. Malah, PLT boleh melakukan dan menerima kesan apa-apa tindakan lain dan perkara sebagai sebuah badan korporat boleh lakukan dan menerima kesan[9].

.... bersambung 

[1] Sunrise Sdn Bhd v First Profile (M) Sdn Bhd & Anor [1996] 3 MLJ 533

[2] S.3(2)

[3] S.3(3)

[4] S.7

[5] [1985] 2 MLJ 165

[6] S.3(4)(a)

[7] (1843) 67 ER 189

[8] S.3(4)(b)

[9] S.3(4)(c)


[1] Akta 135

[2] Akta 197

[3] Akta 743

[4] S.4

[5] S.3(1)

[6] S.20 Akta Syarikat 2016 (Akta 777)

[7] [1897] AC 22

CIRI-CIRI PERKONGSIAN LIABILITI TERHAD CIRI-CIRI PERKONGSIAN LIABILITI TERHAD Reviewed by Kamaruddin Mahmood on 3:31:00 PG Rating: 5

1 ulasan:

  1. Sands Casino & Resort, Atlantic City | Entertainment | SGHC
    Located on the shores of the Las Vegas Strip in Atlantic City's Gold Coast, Sands Casino & Resort offers the finest in gaming, dining, 1xbet korean hotel and 카지노사이트 more. 샌즈카지노

    BalasPadam

Dikuasakan oleh Blogger.